Наукові конференції

Інформаційне повідомлення про проведення наукових читань "Байда Вишневецький – український магнат і визначний полководець"

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК «ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЛЯ»
 

Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у роботі наукових читань на тему:
 
«Байда Вишневецький – український магнат
і визначний полководець»
 
21 липня 2023 р. смт. Вишнівець
 
Формат роботи: змішаний
 
Тематичні напрями роботи наукових читань:
  • Дмитро Вишневецький – в історії та літературі;
  • Княжі династії і козацтво. Проблеми взаємовідносин;
  • Визначні дослідники історії козацтва;
  • Козаччина – одна з героїчних і славетних сторінок української історії;
  • Культура та побут українського козацтва (життя, побут та звичаї козаків; українська жінка козацької доби; мистецтво в житті козаків);
  • Історико-культурні пам’ятки та меморіальні місця, пов’язані з історією козацтва;
  • Відродження козацтва у сучасній Україні в умовах російської військової агресії.
 
Для участі у читаннях необхідно заповнити електронну форму учасника 
 
Доповіді приймаються до 18 липня 2023 р.
 
ВАЖЛИВО: 
  1. До друку приймаються статті, що не були раніше опубліковані.
  2. Відповідальність за зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо несе автор.
  3. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці конференції.
Після отримання матеріалів Оргкомітет впродовж 2 днів надсилає на адресу автора лист з підтвердженням. Матеріали будуть опубліковані на офіційному сайті НЗ «Замки Тернопілля» https://www.zamky.te.ua
 
Адреса Оргкомітету:
Контактні особи:
НЗ «Замки Тернопілля»
Вишнівецький палацово-парковий відділ
Поліщук Ольга (097) 909 21 34
Мар’яна Мавдюк (096) 552 57 97
47313, вул. Замкова, 5
Анна Кіщенко (097) 891 87 74
смт. Вишнівець, Тернопільська обл.
 
 
 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:
 
Обсяг матеріалів – до 5 сторінок (в тому числі ілюстрації)
 
Статтю оформити наступним чином:
Праворуч – ім’я та прізвище автора, під ним – назва населеного пункту.
Через один рядок, по центру, великими літерами – НАЗВА СТАТТІ.
Список використаної літератури оформити під заголовком «ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:» в алфавітному порядку за вимогами ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
Посилання на джерела та літературу подавати у квадратних дужках (наприклад [1, с. 12]).
 
Графічні матеріали (карти, схеми, фотографії, графіки тощо – не більше 6 од.) надсилати окремим файлом у форматі .tiff або .jpeg. Посилання на ілюстрації оформити наступним чином: (рис. 1).
Назви файлів позначати: Рис. 1, Рис. 2,…
Окремим файлом подати підписи до ілюстрацій. 
Файли назвати за прізвищем автора (наприклад: Шевченко стаття, Шевченко анкета). У темі листа вказати – «Матеріали круглого столу 9 червня 2023».
 
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ:
Мар’яна Мавдюк
смт. Вишнівець
 
ВИШНІВЕЦЬКИЙ ПАЛАЦ ЯК ПАМ’ЯТКА НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА «ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЛЯ»
 
Анотація: У статті висвітлюється історія Вишнівецького палацово-паркового ансамблю – пам’ятки архітектури національного значення XІV-XIX ст. Розкривається його історико-культурний потенціал, аналізується сучасний стан та перспективи щодо використання для потреб туристичної та екскурсійної діяльності.
Ключові слова: Вишнівецький палац, архітектурна пам’ятка,  Національний заповідник, Дзеркальна зала, експозиція.
 
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:
1.  Князі Вишневецькі : монографія / І. Тесленко та ін. ; ред. І. Литовченко. Балтія-Друк, 2016. 320 с.
2. Лукомский В., Лукомский Г. Вишневецкий замок, его история и описание. Старые годы. 1912. № 3. С. 1–43.
3. Ціборовська-Римарович І. Бібліотека Вишневецького замку та її книжки у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ. Рукописна та книжкова спадщина України. 1998. № 4. С. 193–211.
Share
Повернутися