правила відвідування

Порядок супроводу осіб з інвалідністю

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів Національного заповідника “Замки Тернопілля”

Загальні положення

 • Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (далі - Порядок) до об’єктів Національного заповідника “Замки Тернопілля” (далі - Заповідник) розроблено на виконання вимог п.2 Указу Президента України від 02 грудня 2017 року № 401/2017 “Про внесення змін до п. З Положення про національний заклад (установу) України”, Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, з урахуванням заходів, визначених Державними будівельними нормами України “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення” та Конвенцією про права осіб з інвалідністю.
 • Цей Порядок розроблено з метою реалізації державної політики щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб, що потребують допомоги та забезпечення прав і можливостей осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення нарівні з іншими громадянами для участі у суспільному житті та полягає у виявленні, усуненні перепон і бар’єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб, у тому числі стосовно доступу до об’єктів Заповідника, а також зручності та комфортності перебування на рівні з іншими відвідувачами, отримання повноцінної інформації про об’єкти культурної спадщини з урахуванням індивідуальних можливостей та інтересів.
 • Цей Порядок визначає дії працівників Заповідника щодо забезпечення супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення ігц час перебування в експозиційних та адміністративних об’єктах Заповідника та на їх території.
 • Положення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Заповідника розсилається до структурних підрозділів і розміщується на інформаційних стендах службової документації.
 • До маломобільних груп населення, відповідно до чинного законодавства, належать:                                              Маломобільні групи населення (МГІІ) – люди, ідо відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. До маломобільних груп населення віднесені особи з інвалідністю, люди з тимчасовим порушенням здоров’я, вагітні жінки, люди старшого (похилого) віку, люди з дитячими колясками тощо;                                                                                                Особа з інвалідністю – це особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист;              Особи, що потребують допомоги – особи з інвалідністю, люди з обмеженими фізичними можливостями або старшого (похилого) віку, вагітні жінки та інші маломобільні групи населення, які не можуть самостійно пересуватися, якщо вони (одинокі) не мають поруч членів сім’ї або інших осіб.                               Відповідальна особа – посадова особа – працівник Заповідника, на яку покладаються обов’язки щодо забезпечення безперешкодного доступу до експозиційних і адміністративних об’єктів Заповідника осіб, які потребують додаткової допомоги.
 • Вимоги доступності для маломобільних груп до об’єктів культурної спадщини забезпечуються у Заповіднику відповідно до ДБН В.2.2-17 в частині функціонально-планувальних елементів приміщень, вхідних вузлів, внутрішніх комунікацій, а також їх інформаційного та інженерного обладнання. При цьому необхідність і ступінь (форми) адаптації до вимог доступності таких об’єктів узгоджується з відповідним органом охорони культурної спадщини.

Порядок супроводу (надання допомоги)

 • При вході на територію об’єктів Заповідника встановлені кнопки виклику, що розташовані на нормативній висоті для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. При необхідності особа чи особи, які потребують допомоги, можуть заздалегідь узгодити з відповідальною особою, за телефоном +38 03550 2-34-49, або +38 098 83 00 684  необхідний обсяг надання допомоги при організації доступу до об’єктів Заповідника із зазначенням дати та часу прибуття, або направити відповідний запит чи побажання на електронну адресу Заповідника.
 • Посадова особа Заповідника – черговий працівник відділу, отримавши виклик або виявивши, що особа чи особи, які потребують надання допомоги, намагаються увійти на територію об’єкта, негайно (до 5 хвилин) слідує до такої особи чи осіб, дізнається про необхідність супроводу та невідкладно зв’язується із відповідальною особою.
 • Відповідальна особа зустрічає особу чи осіб, що потребують допомоги, у першу чергу уточняє, якої саме допомоги потребує особа з інвалідністю або маломобільні громадяни, мету відвідування, необхідність супроводу тощо.
 • При відвідуванні приміщень експозиційних чи адміністративних об’єктів Заповідника та їх території особою чи особами, які потребують допомоги, відповідальна особа роз’яснює правила внутрішнього і службового розпорядку закладу, години прийому громадян, а також розповідає про особливості будівель Заповідника: - кількість поверхів, наявність пристроїв і пристосувань для осіб з інвалідністю або маломобільних груп населення; - розташування санітарних кімнат; - структуру Заповідника тощо, а також у якому кабінеті і до якого працівника звернутися з питань, які можуть виникнути в процесі відвідування Заповідника.
 • Особи, які потребують допомоги, користуються пріоритетним правом при подачі заяв, звернень чи інших документів до Заповідника.
 • Відповідальна особа що супроводжує особу чи осіб, які потребують допомоги, у разі настання надзвичайної ситуації, відповідає за евакуацію таких осіб з об’єктів Заповідника. При необхідності, відповідальна особа залучає інших працівників Заповідника до їх супроводу. З питань, що стосуються особи з інвалідністю, важливо завжди пам’ятати, що потрібно звертатися безпосередньо до цієї людини, а не до особи, яка її супроводжує.
 • Після закінчення часу перебування в приміщеннях експозиційних чи адміністративних об’єктів Заповідника та на їх території особи чи осіб, які потребують допомоги, відповідальна особа супроводжує таких осіб до виходу з території.
 • Відповідальна особа Заповідника за погодженням з особою чи особами, які потребують допомоги, вправі надавати інші види допомоги по супроводу, що не передбачені цим Положенням.
 • Якщо особа чи особи, які потребують допомоги, відмовляються від пропозиції відповідальної особи щодо надання допомоги, забороняється нав’язувати їм свою допомогу. Забороняється торкатися осіб з інвалідністю, маломобільних громадян чи їх допоміжних засобів пересування без дозволу.
 • У разі, якщо до працівника звернулася людина з порушенням зору, в першу чергу необхідно представитися, назвати прізвище, ім’я та по батькові, свою посаду, представити інших присутніх осіб, розповісти такій особі, де вона знаходиться. Під час супроводу такої людини необхідно запитати, чи хоче вона бути попередженою про сходи, двері та інші перешкоди. Якщо так, то необхідно коментувати шлях і маршрут, яким здійснюється пересування. Коли буде досягнуто необхідного.. місця, потрібно повідомити людину, де вона знаходиться. Завжди необхідно говорити такій людині про своє наближення чи віддалення.
 • Якщо допомоги працівника потребує користувач візка, спочатку необхідно запитати людину, куди вона хоче дістатися, а потім проінформувати про необхідність довезти її. Забороняється нахилятися і спиратися на інвалідний візок чи на інший допоміжний засіб людини.
 • У разі необхідності, залучати інших працівників Заповідника до супроводу осіб, які потребують допомоги.
 • Необхідно бути терплячим з людьми, які мають труднощі в спілкуванні; не виправляти їх; не закінчувати їх речення замість них. В спілкуванні з особами з обмеженим слухом чи тими, що не чують, в нагоді інколи можуть стати ручка з папером. Необхідно використовувати чіткі, короткі речення. Якщо особа з інвалідністю не зрозуміла відповідальну особу, потрібно повторити щойно сказане або спробуйте перефразувати речення. Деяким особам, що не чують або мають обмежений слух, може бути зрозуміліше, якщо відповідальна особа використовуватиме жестикуляцію руками.

Цей Порядок вступає в дію з моменту затвердження його наказом Генерального директора Національного заповідника “Замки Тернопілля”.

Share
Повернутися