Виставки

Співпраця з Львівським музеєм етнографії та художнього промислу

Колектив Національного заповідника «Замки Тернопілля» давно і плідно співпрацює із Львівським музеєм етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України.
Нещодавно зі Львова до Збаража передано понад 50 цікавих музейних експонатів – антикварних меблів XVIII - XIX ст. та 4 гобелени XVIII ст., які найближчим часом поповнять експозиції Збаразького і Скалатського замків, а також Вишнівецького палацу.

Висловлюємо щиру подяку директорую, доктору історичних наук, академіку, професору Степану Петровичу Павлюку та колегам з Львівського музею етнографії за співпрацю, розуміння та допомогу в організації та створенні нових експозицій на будь-який вимогливий смак вітчизняних та зарубіжних туристів.

COOPERATION WITH THE LVIV MUSEUM OF ETHNOGRAPHY AND ARTS AND CRAFTS            

The staff of the National Reserve "Ternopil Castles" has long and fruitfully cooperated with the Lviv Museum of Ethnography and Arts and Crafts of the Institute of Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine.

Recently, more than 50 interesting museum exhibits - antique furniture of the XVIII - XIX centuries - were transferred from Lviv to Zbarazh, 4 tapestries of the XVIII century, which will soon replenish the expositions of Zbarazh and Skalat castles, as well as Vyshnivets Palace.

We express our sincere gratitude to the director, doctor of historical sciences, academician, professor Stepan Petrovych Pavlyuk and colleagues from the Lviv Museum of Ethnography for cooperation, understanding and assistance in organizing and creating new exhibitions for every demanding taste of domestic and foreign tourists.

Share
Повернутися