Наукові співробітники

Вельгій Марія

Вельгій Марія Олексіївна  молодший науковий співробітник відділу обслуговування туристів та масово-освітньої роботи.

У 2004 році закінчила факультет підготовки вчителів початкових класів та народознавства Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка.

З 2004 року працює на посаді молодшого наукового співробітника відділу обслуговування туристів та масово-освітньої роботи у Національному заповіднику «Замки Тернопілля».

Працювала над наукової темою «Історико-архітектурні особливості Червоногородського замку», «Архітектурні особливості замкового комплексу у місті Збаражі».

Працює над науковою темою «Замок XVII ст. у с. Золотий Потік Бучацького району: дослідження, відбудова, пристосування».

Є автором ряду наукових статей. Бере участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях.

E-mail: velgiy@ukr.net 

 

MARIA VELHIY

Maria Velhiy - Junior Researcher of the Department of Tourist Services and Public Education Work.

In 2004, she graduated from the Faculty of Primary and Secondary Teacher Training of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk.

Since 2004 she is working as Junior Researcher of the Department of Tourist Services and Public Education Work at the National Reserve "Zamky Ternopilla".

She worked on the scientific theme "Historical and Architectural Features of Castle in Chervonohrad", "Architectural Features of the Castle Complex in Zbarazh".

Now she works on the scientific theme "Castle of the 17th century in the village Zolotiy Potik of Buchach District: Research, Reconstruction, Adaptation".

She is the author of several scientific articles.  Also she participates in international and national conferences.

E-mail: velgiy@ukr.net 

Share
Повернутися