Наукові співробітники

Шиян Любов

Шиян Любов Миколаївна – науковий співробітник Вишнівецького відділу Національного заповідника «Замки Тернопілля». У 1976 р. закінчила інженерно-кібернетичний факультет Ленінградського Ордена Трудового Червоного Прапора Технологічного інституту імені Лєнсовєта. Працювала у наукових установах Києва. Від березня 1999 р. працює науковим співробітником Вишнівецького відділу Національного заповідника «Замки Тернопілля».

У 2015 р. захистила дисертацію на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка на тему «Національний заповідник «Замки Тернопілля» як осередок історичних студій та збереження історико-архітектурних п’амяток». Кандидат історичних наук за спеціальністю: історія України.

Коло інтересів охоплює проблеми дослідження, відновлення та використання історико-архітектурної спадщини. Автор більш як 100  публікацій в Україні та за кордоном, зокрема учасник міжнародного видавничого проекту Князі Вишневецькі  (2016) Брала   активну  участь  у розробці наукових концепцій та проектних рішень відновлення Збаразького замку та Вишневецького палацово-паркового комплексу (2015 – 2017 рр.).

Учасник багатьох всеукраїнських та міжнародних конференцій.

 

Lyubov Shiyan

Lyubov Shiyan is the Researcher of Vyshnivets Department of the National Reserve “Zamky Ternopilla”.

In 1976 she graduated from the Faculty of Engineering and Cybernetics of the Leningrad Institute of Technology named after Lensoviet. Worked in scientific institutions of Kyiv. Since 1999 - Researcher of Vyshnivets Department of the National Reserve “Zamky Ternopilla”.

In 2015, she defended her dissertation at the Faculty of History of Lviv National University name after Ivan Franko on the topic "National Reserve" Zamky Ternopilla "as a center of historical studies and preservation of historical and architectural monuments". Candidate of History in specialty: History of Ukraine.The range of interests covers the problems of research, restoration and use of historical and architectural monuments. She is the author of more than 100 publications in Ukraine and abroad, including a participant in the international publishing project “Knyazy Vyshnevetsky” (2016). She actively participated in the development of scientific concepts and design solutions for the restoration of Zbarazh Castle and the Vyshnevets Palace and Park Complex (2015 - 2017).She took part in many national and international conferences.

 

Share
Повернутися