Наукові співробітники

Поліщук Ольга

Поліщук Ольга Степанівна – начальник науково-дослідницького відділу Національного заповідника «Замки Тернопілля».

У 2003 році закінчила історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка.

З 1999 року – науковий співробітник Національного заповідника «Замки Тернопілля».

З 2019 року  призначена на посаду начальника науково  - дослідницького відділу Національного заповідника «Замки Тернопілля».

Тема наукового дослідження: «Замок XVII ст. у місті Чортків Тернопільської області: історико-архітектурні особливості та перспективи розвитку».

До кола професійних інтересів також входить вивчення розвитку туристичної діяльності, зокрема замкового туризму і застосування їх на об’єктах, що входять до складу Національного заповідника «Замки Тернопілля».

E-mail: vikyulya@ukr.net 

 

OLGA POLISHCHUK

Olga Polishchuk - Head of the Research Department of the National Reserve "Zamky Ternopilla".

In 2003 she graduated from the Faculty of History of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk.

Since 1999 - Researcher at the National Reserve "Zamky Ternopilla".

From 2019 she was appointed to the post of chief of the research department of the National Reserve "Zamky Ternopilla".

The subject of scientific research: “The castle of the 17th century in Chertkov city of Ternopil region: historical and architectural features and prospects of development”.

The area of professional interests also includes the study of the development of tourist activities, including castle tourism and their application at sites that are part of the National Reserve "Zamky Ternopilla".

E-mail: vikyulya@ukr.net 

Share
Повернутися