Наукові співробітники

Мазуранчик Зоряна

Мазуранчик Зоряна Федорівна – завідувач сектору промоції та комунікації Національного заповідника «Замки Тернопілля».

У 2010 році закінчила історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка.

З грудня 2010 року працює на посаді молодшого наукового співробітника Національного заповідника «Замки Тернопілля».

З 2019 року є головою видавничої групи заповідника.

Працює над науковою темою «Літописний Збараж. Історія становлення, занепаду та відродження». Є автором ряду наукових статей. Займається вивченням та популяризацією пам’яток історії та культури Збаражчини. Бере участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях.

E-mail: mazyranchuk_z@ukr.net

 

ZORIANA MAZURANCHYK

Zoryana Mazuranchik Zoryana - Junior Researcher of the Research Department of the National Reserve "Zamky Ternopilla".

In 2010 she graduated from the Faculty of History of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk.

Since December 2010 she is working as a Junior Researcher at the National Reserve “Zamky Ternopilla”.

Since 2019 she has been the Chairman of the Reserve's Publishing Group.

She is working on a scientific topic “Chronicle of Zbarazh. History of formation, decline, and rebirth”.

She is the author of several scientific articles. She engages in the study and promotion of monuments of the history and culture of Zbarazh. Also, she takes part in international and national conferences.

E-mail: mazyranchuk_z@ukr.net

Share
Повернутися