Наукові співробітники

Брегін Оксана

Брегін Оксана Богданівна - науковий співробітник фондового відділу Національного заповідника «Замки Тернопілля».

У 2008 році закінчила філологічний факультет Тернопільського  національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка.

З 2004 року працює на посаді музейного доглядача в Національному заповіднику «Замки Тернопілля», а з 2010 року - науковий співробітник фондового відділу Національного заповідника «Замки Тернопілля».

Є автором ряду наукових статей. Бере участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Працює над науковими темами: «Епістолярна спадщина із фондів  Національного заповідника «Замки Тернопілля», як елемент вивчення історії  краю» та «Роль Кшиштофа Віхровського у розбудові Скалатського замку на початку ХVІІ ст.».

E-mail: ksushazba@gmail.com 

 

OKSANA BREHIN

Oksana Bregin - Researcher of the Funds Department of the National Reserve "Zamky Ternopilla".

In 2008 she graduated from the Faculty of Philology of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk.

Since 2004 she worked as a Museum Caretaker at the National Reserve “Zamky Ternopilla”, and since 2010 she is Researcher of the Funds Department of the National Reserve “Zamky Ternopilla”.

She is the author of several scientific articles. She participates in international and national conferences.

She works on scientific topics: "Epistolary heritage from the Funds of the National Reserve "ZamkyTernopilla" as an element of the study of the history of the region" and "The role of Krzysztof Vihrovsky in the construction of Skalat Castle in the early 17th century".

E-mail: ksushazba@gmail.com 

Share
Повернутися