Наукові співробітники

Адамович Наталія

Адамович Наталія Василівнаголовний зберігач фондів Національного заповідника «Замки Тернопілля».

У 2008 році закінчила факультет «Економіки та підприємництва» за напрямком «Маркетинг» Тернопільського державного технічного університету.

З 2007 року працює на посаді молодшого наукового співробітника фондового відділу Національного заповідника «Замки Тернопілля».

У 2013 році закінчила історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка.

Є автором ряду наукових статей. Бере участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Працює над науковою темою «Килимарство Збаражчини».

E-mail: toshibana30@ukr.net 

 

NATALIA ADAMOVYCH

Natalia Adamovych - Junior Researcher of the Funds Department at the National Reserve "Zamky Ternopilla".

In 2008, she graduated from the Faculty of Economics and Entrepreneurship in the field of Marketing at Ternopil State Technical University.

Since 2007 she is working as a Junior Researcher of the Funds Department of the National Reserve "Zamky Ternopilla".

In 2013 she graduated from the Faculty of History of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk.

She is the author of several scientific articles.  She participates in international and national conferences.

Shee is working on a scientific topic "Carpet making in Zbarazh region".

E-mail: toshibana30@ukr.net 

 

Share
Повернутися