Наукові конференції

Програма МНК "Замковий туризм Тернопілля"

Пропонуємо до Вашої уваги програму Міжнародної наукової конференції "Замковий туризм Тернопілля: проблеми та перспективи" 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

СПІВГОЛОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:
- Вінграновський Андрій Миколайович – директор Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей Міністерства культури України.
- Соколов Ігор Анатолійович – директор Департаменту містобудування, архітектури та планування територій Мінрегіонбуду України. 


ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:
- Чайка Володимир Іванович – начальник науково-дослідного відділу НЗ "Замки Тернопілля". 


ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:
- Головач Михайло Йосифович – перший заступник голови Тернопільської облдержадміністрації. 
- Серетна Леся Йосипівна – начальник управління з питань туризму Тернопільської облдержадміністрації. 
- Харченко Володимир Михайлович - начальник управління містобудування та архітектури Тернопільської облдержадміністрації. 
- Римар Лариса Іванівна – директор Комунального підприємства Тернопільської обласної ради „Тернопільський обласний інформаційно-туристичний краєзнавчий центр” 
- Мдінарадзе Автанділ Мамієвич – голова Збаразької райдержадміністрації
- Розвадовська Надія Іванівна – голова Збаразької районної ради.
- Маціпура Анатолій Вікторович – генеральний директор НЗ "Замки Тернопілля"
- Заставецька Ольга Володимирівна – завідувач кафедри географії України та туризму Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 
- Макарчук Надія Йосипівна - учений секретар НЗ "Замки Тернопілля"


ВІДПОВІДАЛЬНІ СЕКРЕТАРІ:
- Підставка Руслан Володимирович – старший науковий співробітник науково- дослідного відділу Національного заповідника „Замки Тернопілля”
- Головко Галина Богданівна – завідувач лабораторією „НВК „Гостинність” Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 


Доповіді на пленарному засіданні – до 20 хв.
Доповіді на секційних засіданнях – до 15 хв. 
Повідомлення на засіданнях секцій та виступи в обговореннях – до 5 хв.


ВСТУПНЕ СЛОВО:

- Маціпура Анатолій Вікторович – генеральний директор НЗ „Замки Тернопілля”. 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО:
- Вінграновський Андрій Миколайович- директор Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей Міністерства культури України
- Соколов Ігор Анатолійович - директор Департаменту містобудування, архітектури та планування територій Мінрегіонбуду України. 
- Головач Михайло Йосипович – перший заступник голови Тернопільської облдержадміністрації 
- Серетна Леся Йосипівна – начальник управління з питань туризму Тернопільської облдержадміністрації. 
- Кравець Володимир Петрович – доктор педагогічних наук, академік, ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 
- Харченко Володимир Михайлович - начальник управління містобудування та архітектури Тернопільської облдержадміністрації.
- Мдінарадзе Автанділ Мамієвич– голова Збаразької райдержадміністрації
- Розвадовська Надія Іванівна – голова Збаразької районної ради. 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ:

„ЗАМКОВИЙ ТУРИЗМ НА ТЕРНОПІЛЛІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ".
- Римар Лариса Іванівна – директор комунального підприємства Тернопільської обласної ради „Тернопільський обласний інформаційно-туристичний краєзнавчий центр” 

„ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО ЗАПОВІДНИКА„
- Могитич Роман Іванович – заступник директора з наукової роботи Інституту „Укрзахідпроектреставрація”, кандидат архітектури, м. Львів 

„ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗАМКОВОГО ТУРИЗМУ”.
- Смирнов Ігор Георгійович – доктор географічних наук, професор кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

„КОНЦЕПЦІЇ ПРИСТОСУВАННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЇ ЗАМКІВ У М.ЧОРТКОВІ ТА М. СКАЛАТІ”.
- Вербовецький Юрій Володимирович - архітектор, м. Збараж 

„ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПРИСТОСУВАННЯ ЗОВНІШНІХ ОБОРОННИХ СПОРУД ЗБАРАЗЬКОГО ЗАМКУ” 
- Лагуш Зеновій Романович – керівник майстерні Інституту „Укрзахідпроектреставрація”, автор проекту реставрації Збаразького замку, м.Львів 

„ТУРИСТИЧНА ФУНКЦІЯ ЗАМКІВ КРАКІВСЬКО-ЧЕНСТОХОВСЬКОЇ ВИСОЧИНИ”
- Партика Юзеф - доктор географії, заступник директора Ойцовського національного парку, Польща 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ:

СЕКЦІЯ 1: Історико-архітектурні ресурси туризму регіону. Проблеми реставрації та пристосування історико-культурних пам’яток до туристичної діяльності 

Оконченко І.В. - голова секції 
Дударчук К.Д. - секретар 

1. „МУЗЕЄФІКАЦІЯ ЯК ФОРМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАМКОВИХ І ПАЛАЦОВИХ СПОРУД” 
Заставецька Ольга Володимирівна – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії України і туризму Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

2. „ЗАМКОВИЙ КОМПЛЕКС ТЕРНОПІЛЬЩИНИ: ФОНДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ОБЛАСНОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ” 
Костюк Степан Володимирович – директор Тернопільського обласного краєзнавчого музею. 

3. „ЗАМКИ ЯК ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ РЕСУРС РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ”
Касинець Отакар Вікторович – старший викладач кафедри туризму і рекреації Мукачівського державного університету 

4. „ПРОБЛЕМИ ОБ’ЄКТІВ ФОРТИФІКАЦІЙНОГО ЗОДЧЕСТВА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ” 
Чорна Любов Василівна – доцент кафедри туризмознавства і туристичних спеціалізацій Інституту туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 
Цуцман Іванна Ярославівна – магістр Інституту туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

5. „НОВІ АРХЕОЛОГІЧНІ ВІДКРИТТЯ ГОРОДИЩ ХІV ТА ХVІІ СТ. І ФОРТИФІКАЦІЙНИХ СПОРУД НА ЗАХІДНОМУ ПОДІЛЛІ” 
Добрянський Володимир Казимирович – археолог, краєзнавець, м. Чортків 

6. „СПЕЦИФІКА РОЗТАШУВАННЯ РАННІХ БАСТІОННИХ ЗАМКІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ” 
Оконченко Ольга Михайлівна - магістр архітектури, асистент кафедри дизайну та основ архітектури Інституту архітектури Національного університету „Львівська політехніка” 

7. „РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ТА ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МИКУЛИНЕЦЬКОГО КРАЮ” 
Ганусевич Наталія Зигмундівна – науковий співробітник науково-дослідного відділу Національного заповідника „Замки Тернопілля” 

8. „ДО ПИТАННЯ ПОЧАТКІВ ОБОРОННОГО МУРОВАНОГО БУДІВНИЦТВА НА ПОДІЛЛІ: ЯЗЛОВЕЦЬ” 
Підставка Руслан Володимирович – старший науковий співробітник науково- дослідного відділу Національного заповідника „Замки Тернопілля” 

9. „ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИХ РЕСУРСІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ У ЕКСКУРСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ” 
Альтгайм Любов Богданівна - кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України і туризму Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

10. „ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ОБ’ЄКТИ БУЧАЦЬКОГО РАЙОНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ЯК ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ” 
Стецько Надія Петрівна - кандидат географічних наук, доцент кафедри екології та методики викладання екологічних дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

11. „МЕРЕЖА СТАРОВИННИХ ПАРКОВИХ МАЄТКІВ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ – ОСНОВА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ”
Ковальчук Степан Іванович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, старший науковий співробітник НПП „Подільські Товтри” 

12. „РОЛЬ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ РЕСУРСІВ У РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ РЕГІОНУ”
Симочко Ганна Василівна – старший викладач кафедри туризму і рекреації Мукачівського державного університету 

13. ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ УКРІПЛЕНЬ ЖОВКІВСЬКОГО ЗАМКУ” 
Оконченко Ігор Володимирович – магістр архітектури, старший викладач кафедри кіно-телемистецтва ВП Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтва 

14. „ОБОРОННІ СПОРУДИ ПРИДНІСТРОВ’Я – ОСНОВА ДЛЯ РОЗВИТКУ ЗАМКОВОГО ТУРИЗМУ”
Дударчук Катерина Дмитрівна – асистент кафедри географії України і туризму Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

15. „ПОПЕРЕДНІ ВИСНОВКИ АРХЕОЛОГІЧНО-АРХІТЕКТУРНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ЧОРТКІВСЬКОГО ЗАМКУ” 
Добрянський Володимир Казимирович – археолог, краєзнавець, м. Чортків 

16. „Сакральні пам’ятки Поділля як об’єкти туризму” 
Питуляк Микола Васильович - кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України і туризму Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 
Питуляк Мирослава Романівна - кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної географії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

17. „ХРИСТИЯНСЬКИЙ ЦВИНТАР У ЗБАРАЖІ – ОБ’ЄКТ МЕМОРІАЛЬНОГО ТУРИЗМУ” 
Сьомочкін Ігор Володимирович – керівник відділу пам’яткознавства Інституту „Укрзахідпроектреставрація”, м. Львів 

18. „МІСТО ЗБАРАЖ НА СТАРОДАВНІХ КАРТАХ”
- Потокій Михайло Васильович – кандидат географічних наук, доцент кафедри економічної та соціальної географії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 
- Глібчук Петро Володимирович – магістрант географії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 
- Крестинич Тетяна Іванівна – студентка географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

19. „ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНІ РЕСУРСИ ЗАХІДНОГО ТУРИСТИЧНОГО РЕГІОНУ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ” 
Щербанюк Ігор Миколайович, Шушкевич Мар’яна Вікторівна, Кирилевич Наталія Олександрівна – магістранти туризму Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

20. „ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ЗАМКУ В ЧЕРНЕЛИЦІ” 
Квятковський Левко Андрійович – студент кафедри реставрації та реконструкції архітектурних комплексів Інституту архітектури Національного університету „Львівська політехніка” 


СЕКЦІЯ 2: Замковий туризм, як провідний напрямок економіки краю 

Парацій В.М. - голова секції 
Заставецький Т.Б. - секретар 

1. „ЗАМКОВИЙ ТУРИЗМ ТЕРНОПІЛЛЯ У ТРАДИЦІЯХ 1920-1930-Х РОКІВ”
Парацій Володимир Михайлович – завідувач науково-дослідного відділу Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани Тернопільської області 

2. „ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ АНКЕТНОГО ОПИТУВАННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАМКІВ ТЕРНОПІЛЛЯ” 
Божук Тетяна Іванівна – кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму Національного університету „Львівська політехніка” 

3. „СУЧАСНИЙ СТАН І ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ ЗАМКОВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ” 
Мариняк Ярослав Омелянович - кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України і туризму Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

4. „ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЗАМКОВОГО ТУРИЗМУ ЗАКАРПАТТЯ” 
Степанчук Вікторія Вікторівна – викладач кафедри суспільних дисциплін Мукачівського державного університету, асистент кафедри культурології Київського національного університету культури і мистецтва. 

5. „ЗАМКИ ЯК ОБ’ЄКТ ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ РЕГІОНУ” 
Медвідь Лариса Іванівна – старший викладач кафедри туризму і рекреації Мукачівського державного університету 

6. „ХРОНІКИ ЧЕРВОНОГОРОДСЬКОЇ ДОЛИНИ ” ЯК ЦІЛІСНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ” 
- Кузишин Андрій Васильович – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України і туризму Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 
- Флінта Наталія Іванівна - кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України і туризму Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

7. „СУЧАСНІ ВИДИ ТУРИЗМУ У ЗАМКОВИХ СПОРУДАХ УКРАЇНИ”
- Заставецький Тарас Богданович – кандидат географічних наук, доцент кафедри економічної та соціальної географії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 
- Кравецький Ігор Йосипович – кандидат географічних наук, ад’ютант (доцент) відділу соціальної географії і туризму Інституту морських наук факультету природничих наук Щецинського університету, Польща 

8. „РОЗВИТОК ЗАМКОВОГО ТУРИЗМУ ЯК НАПРЯМ АКТИВІЗАЦІЇ ПРИЗАМКОВИХ ТЕРИТОРІЙ” 
Заставецька Леся Богданівна - кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України і туризму Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 
Сватко Наталія Михайлівна - аспірант кафедри географії України і туризму Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

9. „ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАМОК ЯК ТУРИСТИЧНИЙ ОБ’ЄКТ” 
Рудакевич Іван Романович – кандидат географічних наук, асистент кафедри географії України і туризму Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 
Манорик Галина Михайлівна, Бас Андрій Віталійович, Теремчук Христина Романівна – магістранти туризму Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

10. „ЗАМКОВИЙ ТУРИЗМ В МЕЖАХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ПРИДНІСТЕР’Я: РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ” 
Вільчинський Андрій Олександрович - аспірант кафедри географії України і туризму географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, менеджер з туризму комунального підприємства Тернопільської обласної ради „Тернопільський обласний інформаційно-туристичний краєзнавчий центр” 

11. „ЗАМКИ І ФОРТЕЦІ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ ЯК РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИЙ РЕСУРС” 
Семеген Оксана Олегівна – аспірант кафедри фізичної географії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

12. „РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЗАМКОВОГО ТУРИЗМУ” 
Головко Галина Богданівна – завідувач лабораторією „НВК „Гостинність” Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 
Коцелко Надія Богданівна - студентка факультету економіки та управління Тернопільського національного економічного університету 

13. „ЗАМКИ ЯК НАЙВИЗНАЧНІШІ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНІ РЕСУРСИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ” 
Вишнівецький Микола Петрович, Макодрай Павло Анатолійович, Стецюк Лілія Степанівна, Федус Богдан Євгенович - магістранти туризму Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

14. „СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАМКОВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ” 
Петрик Марта Богданівна, Підкова Ірина Володимирівна, Остапчук Андрій Олександрович, Габруський Володимир Русланович – магістранти туризму Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 


СЕКЦІЯ 3: Закордонний досвід використання замків у туристичній сфері.
Патріотично-виховні аспекти замкового туризму 

Бордун О.Ю. - голова секції
Фіткайло О.А. - секретар 

1. „ОБОРОННІ СПОРУДИ НА ТЕРИТОРІЇ ВУЛКАНІЧНИХ КАРПАТ ЯК ГЕОТУРИСТИЧНІ АТРАКЦІЇ ПРОЕКТОВАНОГО ГЕОПАРКУ” 
Шевчук Оксана Михайлівна - інженер кафедри геоморфології і палеогеографії географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка 

2. „СЕРЕДНЬОВІЧНІ ЗАМКИ ПОЛЬЩІ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ” 
Аніпко Наталія Петрівна – кандидат географічних наук, доцент кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

3. „ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЗАМКОВОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ” 
Бордун Ореста Юріївна – кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка 
Білоус Софія Василівна – асистент кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка 

4. „ЗАМКОВИЙ ТУРИЗМ ЯК ЧИННИК ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ” 
Кампов Надія Семенівна – старший викладач кафедри туризму і рекреації Мукачівського державного університету 

5. „ЗАМКИ ДОЛИНИ ЗБРУЧА У СТРУКТУРІ ТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТІВ ТЕРНОПОЛЯ І НАДЗБРУЧЧЯ” 
Царик Любомир Петрович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри екології та методики викладання екологічних дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 
Царик Петро Любомирович – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України і туризму Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

6. „ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК СТУДЕНТІВ НА БАЗІ ОБ’ЄКТІВ ЗАМКОВОГО ТУРИЗМУ”
Заблоцький Богдан Володимирович – кандидат географічних наук, доцент кафедри економічної та соціальної географії, декан географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 
Пушкар Богдан Тарасович – асистент кафедри географії України і туризму, замісник декана географічного факультету з виховної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

7. „СТАРОВИННІ ЗАМКИ – ОБ’ЄКТИ МОЛОДІЖНОГО ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ” 
Фіткайло Ольга Андріївна – старший лаборант кафедри географії України і туризму Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

8. „ZBARAZ – SLAD WIELOKULTUROWEJ I WIELOETNICZNEJ RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODOW ORAZ MIEJSCE LITERACKIEJ INSPIRACJI HENRYKA SIENKIEWICZA”
Smolianski Aleksander - pracownik Zakladu Historii Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki Wydzialu Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu. 

9. „ПАТРІОТИЧНО-ВИХОВНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ У ЗАМКОВИХ СПОРУДАХ”
Дем’янчук Петро Михайлович – кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної географії, заступник декана географічного факультету з навчальної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 
Головко Галина Богданівна – завідувач лабораторією „НВК „Гостинність” Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

РЕЗОЛЮЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ЗАМКОВИЙ ТУРИЗМ ТЕРНОПІЛЛЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ" 
Проект) 
04 травня 2012 року, м. Збараж 
Тернопільська область - один з найбільших у світі музеїв під відкритим небом. Тут не перестають захоплювати своєю величчю і старовиною численні церкви і монастирі, родові маєтки української і польської шляхти. 

Відомо, що більше третини всіх українських замків та їх руїн зосереджені на Тернопіллі. Зокрема, замок у м. Збараж, палацово-парковий комплекс у смт. Вишнівець, замки та вежі у с. Кривче та смт. Скала-Подільська Борщівського району, м. Бережани, с.Золотий Потік та Язлівець Бучацького району, смт. Скалат Підволочиського району, м.Теребовля, смт. Микулинці Теребовлянського району, м. Чортків та інші. 

Їх архітектурна велич та дух є невичерпним джерелом для пізнання, дослідження та відродження.
Край має унікальну природу, що поєднує красиві пейзажі, гірський рельєф, чисте повітря, річки, водоспади, печери і гори.
За своїм потенціалом для розвитку туристичного та курортно-рекреаційного бізнесу Тернопільщина є одним з найперспективніших регіонів України. 
Тернопілля має надзвичайно привабливі умови, зокрема, вигідне геополітичне становище, наявність унікальних у європейському і світовому масштабах культурних та природних об’єктів. 

Тернопілля - унікальний край, в якому залишились у первісному вигляді з попередніх історичних епох неперевершені творіння людських рук - історичні та архітектурні пам'ятки: замки, печерні храми, палаци, церкви, монастирі, сакральна скульптура. Тому важливим аспектом у розвитку туристичного бізнесу у регіоні є відродження та збереження культурної та архітектурної спадщини. 
Велике значення для зміцнення духовного та економічного потенціалу нашої області має охорона, належне та раціональне використання об’єктів архітектурної спадщини. Саме за таких умов Тернопільська область стане важливим туристичним регіоном України. 

Таким чином, визнаючи виняткову важливість відродження архітектурної спадщини Тернопільської області для зміцнення духовного та економічного потенціалу краю, учасники конференції вважають за необхідне:
1. Розмістити на Internet сайті Національного заповідника „Замки Тернопілля” та інших сайтах відповідного спрямування „Матеріали наукової конференції „Замковий туризм у Тернопільській області: проблеми та перспективи (04 травня 2012 року), з метою ознайомлення громадян та зацікавлених осіб з проблемами та перспективами відродження об’єктів, які включені до складу Національного заповідника і складають архітектурну спадщину Тернопільської області. 

2. Запропонувати обласному управлінню з питань туризму Тернопільської облдержадміністрації разом з Національним заповідником „Замки Тернопілля” і Тернопільським національний педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка розробити туристичні маршрути по об’єктах замкового туризму області з метою популяризації історії Тернопільського краю та розширення туристичних потоків. 

3. Активно впроваджувати рекламу репрезентованого „Путівника по об’єктах оборонного зодчества”, в т.ч. і Національного заповідника „Замки Тернопілля”, з метою ознайомлення гостей області з її культурною та архітектурною спадщиною. 

4. Розмістити на сайті Національного заповідника „Замки Тернопілля” повний перелік об’єктів, включених до „Путівника” з описом конкретних маршрутів. 

5. Налагодити співпрацю з органами місцевої влади тих територіальних громад, на території яких знаходяться об’єкти Національного заповідника „Замки Тернопілля”, для сприяння створення належних умов для залучення коштів інвесторів, спонсорів та меценатів. 

6. Спільно з міською владою м. Збаража налагоджувати відповідне транспортне сполучення та маршрути між пам’ятками історії та архітектури нашої області, з об’єктами Національного заповідника. 

7. Вийти з пропозицією до обласного управління з питань туризму про розміщення банерів та схем туристичних маршрутів у тих населених пунктах, де розташовані об’єкти архітектурної спадщини та об’єкти Національного заповідника. 

8. Спільно з органами місцевої влади здійснювати заходи з підтримання в належному стані пам’яток оборонної архітектурної спадщини, з метою запобігання їх нищення та занедбання (музеєфікації). Організовувати волонтерські загони для розчищення та благоустрою об'єктів культурної та архітектурної спадщини регіону. 

Share
Повернутися