Наукові конференції

Перспективи відродження замків Бучаччини

Наукова конференція "Перспективи відродження замків Бучаччини” 

22/06/2012 

Управління з питань туризму Тернопільської обласної державної адміністрації
Бучацька районна державна адміністрація 
Національний заповідник "Замки Тернопілля" 
Тернопільський обласний інформаційно-туристичний краєзнавчий центр 
Бучацький районний краєзнавчий музей 


Робота конференції планується за такими напрямками: 
- історіографія, бібліографія і джерелознавство про історико-архітектурні пам'ятки Бучаччини та регіону; 
- проблеми збереження, відтворення та пристосування історико-архітектурних пам'яток Бучацького краю та регіону; 
- історико-культурні пам'ятки Бучацького району та їх роль у сфері туризму; 
- туристична інфраструктура регіону та її місце у системі створення цілісного туристичного продукту; 
- регіональний та закордонний досвід використання нерухомих історико-культурних пам'яток у туристичній галузі. 

Оргкомітет приймає наукові статті та повідомлення (обсягом до 10 сторінок формату А-4. Можливі додатки, графічні зображення) до 21.06.2012 р. 

Матеріали, схвалені оргкомітетом, будуть включені до програми конференції. 

Вимоги до оформлення матеріалів: 
Прізвище та ініціали автора (авторів), місце роботи та посада. 
Назва статті 
Анотація (українською мовою, 3-4 речення) 
Ключові слова (до 5-6 слів) 
Текст статті (стиль «звичайний», формат Word, Times new Roman, шрифт 12, міжрядковий інтервал — 1,5, абзацний відступ — 1,25, вирівнювання — по ширині, розміри всіх полів 20 мм). Посилання на джерела та літературу подаються в квадратних дужках [1], [2, с. 3], [4, арк.5], [6; 7]. 
Джерела та література: (стиль «звичайний», формат Word, шрифт 12, міжрядковий інтервал – 1). Бібліографічний опис джерел та літератури відповідно до вимог ВАКу.
Список джерел подавати згідно з посиланням в тексті статті. 

В заявці подається прізвище, ім’я та по батькові автора, відомості про місце роботи чи навчання, посаду, науковий ступінь, вчене звання, адресу (E-mail при наявності) і номер телефону. Заявки приймаються на електронну адресу nzzt@ukr.net до 15.06.2012 р. 

Матеріали конференції увійдуть до "Наукових записок Національного заповідника "Замки Тернопілля". Оргкомітет залишає за собою право відбору статей за критеріями ВАК. 

Контактний тел.: (03550) 2-47-02 , 
(097) 406-96-13 
(Підставка Руслан Володимирович) 
E-mail: nzzt@ukr.net 
ruslan-zamok@ukr.net 

Share
Повернутися