Наукові конференції

Науково-практична конференція "Парки Діонісія Міклера"

Національний заповідник «Замки Тернопілля» 
Кременецький ботанічний сад 

Інформаційний лист 

Шановні колеги! 
Національний заповідник «Замки Тернопілля» та Кременецький ботанічний сад запрошують Вас взяти участь в роботі міжнародної науково – практичної конференції «Парки Діонісія Міклера», яка присвячена 250-ій річниці з дня народження відомого ландшафтного дизайнера, автора понад 50-ти парків на території сучасної Західної України Діонісія Міклера (Dionisius McClair 1762 – 1853), а також формуванню та розвитку ландшафтних парків на цих теренах починаючи з кінця XVIII ст. Місце проведення конференції – Вишнівецький палацово – парковий комплекс (Збаразький р-н, смт. Вишнівець вул. Замкова, 5) та Кременецький ботанічний сад (м. Кременець, вул. Ботанічна, 5). Конференція відбудеться 13 -14 вересня 2012 року. Робочі мови – українська, польська, російська, англійська. 

Напрямки конференції 

- Закладання та розвиток ландшафтних парків біля магнатських резиденцій, розташованих на території сучасної Західної України, починаючи з кінця XVIII ст. 
- Парки Діонісія Міклера на території історичних Волині та Поділля. 
- Життєвий шлях та творчість майстра, його відносини з власниками магнатських садиб. 
- Особливості паркових ансамблів створених Діонісієм Міклером. 
- Роль державної еліти Речі Посполитої у виникненні та розвитку паркового мистецтва. 
- Проблеми збереження та перспективи використання існуючих старих парків, фрагментів посадок чи поодиноких вікових дерев. 
- Квазіприродні екосистеми, як осередки інтродукції та паркового пейзажу в Україні. 

Організаційний комітет запрошує до участі вітчизняних та зарубіжних фахівців. 

Для участі у конференції необхідно: 
- До 1 липня 2012 року надіслати заповнену анкету учасника (зразок додаємо) за вказаною поштовою чи електронною адресою. 
- До 15 липня 2012 року надіслати текст доповіді чи повідомлення. 

Вимоги до технічного оформлення публікацій: 
- Обсяг 8 – 12 сторінок друкованого тексу з наступними параметрами: формат аркуша А4; шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5; поля: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1 см; нумерація сторінок в правому нижньому куті, починаючи з другої сторінки; Назва файлу вказується латинськими літерами. 
- Публікація починається з імені та прізвища автора, які друкуються жирними літерами у правому верхньому куті, під прізвищем потрібно вказати науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посаду та місце проживання автора, через інтервал жирним шрифтом великими літерами подається назва публікації. 
- Під назвою статті потрібно розмістити анотацію і ключові слова українською та англійською мовами. Посилання на джерела та літературу оформляються відповідно до послідовності їх згадування у тексті за зразком [3,5];[7,25], де перша цифра – позиція у загальному списку літератури, друга – цитована сторінка або аркуш; в посиланнях на архівні документи інформація подається через кому (напр.: ЦДІАК України, ф. Р-1234, оп. 4, спр. 23, арк. 13 зв.) Список використаних джерел та літератури подається в кінці статті. Графіка (ілюстрації, графіки, схеми тощо) подаються окремим файлом кожна з розширенням *.jpg або *.tiff, розмірність не нижче 300 dpi, розміром 10х15 см, де 10 см базова (менша) сторона. Підписи до ілюстрацій надаються окремим списком у тексту статті після списку використаних джерел і літератури. 
- Автор несе відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, за належність даного матеріалу йому особисто, за правильне цитування джерел та посилання на них. - Проїзд, проживання та харчування за рахунок відправляючої сторони. 

Анкету учасника і матеріали надсилайте за адресою: 
Україна 47313 Тернопільська обл. Збаразький район, смт. Вишнівець, 
вул. Замкова, 5 Кибалюк Микола Володимирович. 
E-mail: kybaljuk@yandex.ua 
Контактний телефон: 
+380355031234; +380970526515 


Звертаємо увагу учасників конференції, що поселення буде проводитися в замковому готелі м. Збаража. До місць проведення конференції буде організовано транспортне сполучення автобусом. 

Адреса готелю «Гетьман»: 
Тернопільська обл. 
м. Збараж, 
вул. Морозенка, 4 
тел. 03550 2 – 46 – 36 


Для безпосередніх учасників конференції передбачена сплата організаційного внеску в сумі 100 грн. (видання збірника, оргвитрати, транспортне сполучення). Для авторів, котрі надішлють матеріали для друку, але безпосередньої участі в роботі конференції брати не будуть обов’язкова сплата видавничого внеску 50 грн. Вартість проживання в готелі 100 грн. (4-ох місний номер) та 150 грн. (2-ох місний номер) з однієї особи за добу. 


З А Я В К А 
на участь у роботі науково-практичної конференції 
«Парки Діонісія Міклера» 
(13 вересня - замковий палац смт. Вишнівець Збаразького р - ну. 
14 вересня - Кременецький ботанічний сад м. Кременець) 


Прізвище, ім’я, по-батькові _____________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 


Місце роботи ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 


Посада __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 


Учене звання, ступінь_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 


Поштова адреса (з індексом) _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 


Телефони з кодом (робочий, домашній, мобільний) ____________________________ 
____________________________________________________________________________ 


Факс, електронна адреса (обов’язково) ______________________________________ 


Форма участі (доповідь, повідомлення) ______________________________________ 


Тема доповіді ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 


Необхідність використання аудіовізуальних засобів (так, ні) ________________ 

Необхідність замовлення місця для проживання (так, ні) _____________________ 

Необхідність надсилання запрошення для участі в конференції (так, ні) ______ 
(чи влаштує запрошення електронною поштою? (так, ні) _______________________ 


Дата заповнення ____________________________________________________________ 


Заявка висилається на адресу, зазначену в інформаційному повідомленні 


Програма конференції 

12 вересня – заїзд учасників конференції. Поселення та екскурсія Збаразьким замком. 
13 вересня 9.00 – виїзд учасників конференції до Вишнівця 
10.00 – реєстрація учасників конференції 
10.30 – початок роботи конференції. Виступи учасників. 
11.30 – брейк – кава 
11.50 – виступи учасників конференції. 
13.00 – 14.00 – обід 
14.00 – 17.00 – продовження роботи та підсумки першого дня роботи. 
17.00 – 18.00 – екскурсія Вишнівецьким палацово – парковим комплексом. 
18.00 – від’їзд учасників конференції до м. Збаража. 


14 вересня 9.00 – виїзд учасників конференції до м. Кременця 
10.00 – Продовження роботи конференції. 
11.30 – брейк – кава 
11.50 – виступи учасників конференції. 
13.00 – 14.00 – обід 
14.00 – 16.00 – продовження роботи конференції та підбиття підсумків. 
16.00 – 17.00 – екскурсія територією кременецького ботанічного саду. 


Просимо Вас підтвердити отримання інформаційного повідомлення. 
Автобуси до м. Збараж відправляються з центрального автовокзалу м. Тернополя. 

Share
Повернутися