Наукові конференції

Конференція Язловецький замок: історія, архітектура, туризм

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

                          Національний заповідник «Замки Тернопілля» 

                                                                                   Інформаційне повідомлення

                                                       про проведення Міжнародної науково-практичної конференції:

                                                         "Язловецький замок: історія, архітектура, туризм"

                                              Конференція буде проведена 15 жовтня 2010 року у Язловецькому замку.Наукові напрямки конференції:

Історіографія дослідження Язловецького замку та інших оборонно-фортифікаційних об‘єктів Поділля.
Особливості будівництва та архітектури подільських замків.
Економічні та історико-культурні аспекти замкового туризму регіону.
Проблеми охорони, збереження, реставрації та пристосування оборонно-фортифікаційних об’єктів Тернопільщини.
Робочі мови конференції-українська, польська, російська.

Для участі у конференції необхідно до 27 вересня  2010 року подати у оргкомітет:

      Заявки на участь у конференції (в електронному вигляді на кожного
учасника окремо) подаються за зразком:

о   Прізвище, ім'я, по-батькові.

о   Місто, місце роботи, адреса.

о   Контактний телефон.

о   E-mail.

о   Підтвердження участі у конференції.

о   Потреба у мультимедійному та іншому обладнанні.

о    Потреба у готелі.

•    Матеріали доповідей подаються до оргкомітету у електронному вигляді на CD-диску або
електронною поштою.

Вимоги до оформлення статей у фаховому виданні:

Обсяг - 5-7 повних сторінок. Редактор Word версія не нижче 6. А4, орієнтація книжкова, всі поля по 2 см; шрифт Times New Roman, розмір шрифту 12, інтервал 1, абзац 1 см.

У верхньому лівому кутку першої сторінки УДК у цьому ж рядку справа ім'я та прізвище автора великими літерами жирним шрифтом. У наступному рядку назва статті великими буквами, вирівнювання по центру. Нижче, через рядок після відступу розміщується анотація українською та польською мовами і ключові слова. Після відступу йде основний текст статті оформлений і структурований згідно вимог ВАКу до фахових статей. Посилання на літературу в квадратних дужках [1,23]. Список використаної літератури подавати 10 шрифтом. Рисунки надсилати окремими файлами у форматі *jpg *.tiff. Електронний варіант доповідей надсилати на CD поштою разом із заявкою або (краще) електронною поштою на адресу nzzt@ukr.net, ruslan.pidstavka@yandex.ua

Передбачається проведення екскурсії Язловцем. Другий інформаційний лист та порядок денний конференції буде надіслано додатково згідно отриманих заявок.

Організаційний комітет
Share
Повернутися