Наукові конференції

Інформаційне повідомлення про проведення наукової конференції "ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ: ДО ПРОБЛЕМИ РЕСТАВРАЦІЇ, ПРИСТОСУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ"

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК «ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЛЯ»
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АРХІТЕКТУРИ»
 
Інформаційний лист
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі наукової конференції
 
«ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ: ДО ПРОБЛЕМИ РЕСТАВРАЦІЇ, ПРИСТОСУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ»
 
17 листопада 2023 р., м. Збараж
Тематичні напрямки конференції:
·         Досвід та проблеми збереження, реставрації і консервації оборонної архітектури.
·         Дослідження оборонно-фортифікаційних об’єктів культурної спадщини України: історичні, архітектурні, археологічні, джерелознавчі аспекти.
·         Пам’ятки культурної спадщини під час війн і збройних конфліктів: міжнародна та вітчизняна практика.
·         Залучення інвестиційних та грантових коштів для збереження та реставрації пам’яток культурної спадщини.
·         Діджиталізація як напрямок сучасної пам’яткоохоронної та музейної діяльності.
 
 
Для участі в конференції необхідно заповнити електронну форму учасника https://forms.gle/QnHHCdLaUd64EnR6A
 
та надіслати доповідь до 10 листопада 2023 р.
 
ВАЖЛИВО:
 
1.    До друку приймаються статті, що не були раніше опубліковані.
2.    Відповідальність за зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо несе автор.
3.    Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці конференції.
 
Після отримання матеріалів Оргкомітет впродовж 2 днів надсилає на адресу автора лист з підтвердженням.
 
До кінця року передбачається видання наукового збірника матеріалів конференції Наукові записки Національного заповідника «Замки Тернопілля», матеріали також будуть опубліковані на офіційному сайті НЗ «Замки Тернопілля» https://www.zamky.te.ua

Адреса Оргкомітету:
Контактні особи:
НЗ «Замки Тернопілля»
Тетяна Думська (096) 855 71 09
47302, вул. Б.Хмельницького, 6
Ольга Поліщук (097) 909 21 34
м. Збараж, Тернопільська обл.
Галина Кобаса (097) 150 88 98
 
 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:
 
Обсяг матеріалів – до 8 сторінок
 
Вимоги до оформлення тексту:
текстовий редактор – Microsoft Word шрифт – Times New Roman
розмір шрифту – 12
міжрядковий інтервал – 1
абзацні відступи – 1,25 (автоматично без використання пробілів і табуляції) вирівнювання – по ширині
розміри всіх полів – 2 см формат сторінки – А4
формат файлу – .doc, .docx
 
Статтю оформити наступним чином:
Праворуч – ім’я та прізвище автора, під ним – назва населеного пункту.Через один рядок, по центру, великими літерами – НАЗВА СТАТТІ.
Під назвою статті через один рядок – анотація (250-300 знаків) та ключові слова (5-7 слів). Посилання на джерела та літературу подавати в квадратних дужках [5, c. 56]. Список використаної літератури оформити під заголовком «ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:» в алфавітному       порядку          за                          вимогами ДСТУ                             8302:2015    «Інформація    та    документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 
Графічні матеріали (карти, схеми, фотографії, графіки тощо – не більше 6 од.) надсилати окремим файлом у форматі .tiff або .jpeg. Посилання на ілюстрації оформити наступним чином: (рис. 1). Назви файлів позначати: Рис. 1, Рис. 2,…Окремим файлом подати підписи до ілюстрацій.
 
Щодо використання символів та скорочень у тексті:
лапки використовувати лише зразку: «»;
у якості тире використовувати символ «–», дефісу «-»;
для позначення хронологічних рамок використовувати дефіс без пробілів, наприклад: XII- XVII ст., 1648-1651 pp.;
слова «початок», «середина», «кінець», «чверть» пишемо повністю; скорочуємо слова: «рік», «року» – р., «роки» – рр., «століття» – ст.
Файли назвати за прізвищем автора (наприклад: Шевченко стаття). У темі листа вказати –
«Матеріали конференції 17 листопада».
 
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ:
Мар’яна Мавдюк смт. Вишнівець
 
ВИШНІВЕЦЬКИЙ ПАЛАЦ ЯК ПАМ’ЯТКА НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА
«ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЛЯ»
 
Анотація: У статті висвітлюється історія Вишнівецького палацово-паркового ансамблю – пам’ятки архітектури національного значення XІV-XIX ст. Розкривається його історико-

культурний потенціал, аналізується сучасний стан та перспективи щодо використання для потреб туристичної та екскурсійної діяльності.
Ключові слова: Вишнівецький палац, архітектурна пам’ятка, Національний заповідник, Дзеркальна зала, експозиція.
 
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:
  1. Князі Вишневецькі : монографія / І. Тесленко та ін. ; ред. І. Литовченко. Балтія-Друк, 2016. 320 с.
  2. Лукомский В., Лукомский Г. Вишневецкий замок, его история и описание. Старые годы. 1912. № 3. С. 1–43.
  3. Ціборовська-Римарович І. Бібліотека Вишневецького замку та її книжки у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ. Рукописна та книжкова спадщина України. 1998.
№ 4. С. 193–211.
Share
Повернутися