Наукові конференції

Інформаційне повідомлення про проведення наукової конференції "Магнатські резиденції як адміністративні, економічні та культурні осередки Правобережної України"

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК «ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЛЯ»
 
 
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі наукової конференції:
 
«Магнатські резиденції як адміністративні, економічні та культурні
осередки Правобережної України»
 
20 жовтня 2023 р., смт Вишнівець
 
Тематичні напрямки роботи конференції:
 
  • Біографістика: фундатори, архітектори, дослідники резиденцій;
  • Історіографія та джерельний матеріал;
  • Композиційні, планувальні та стилістичні особливості резиденцій;
  • Політична, духовна та матеріальна культури як спосіб самоідентифікації власників;
  • Рекреаційний простір резиденцій;
  • Економічні практики, адміністрація та повсякдення;
  • Інноваційний досвід використання історико-архітектурних пам’яток.
 
Для участі в конференції необхідно заповнити електронну форму учасника https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxGMaU4JKhlacqeCYct3FO8JVIo3rjUtL519XJ71Gf9Qh_Fg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
 
Доповіді приймаються до 17 жовтня 2023 р. 
 
ВАЖЛИВО:
  1. До друку приймаються статті, що не були раніше опубліковані.
  2. Відповідальність за зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо несе автор.
  3. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці конференції.
 
 
Після отримання матеріалів Оргкомітет впродовж 2 днів надсилає на адресу автора лист з підтвердженням.
До кінця року передбачається видання наукового збірника матеріалів конференції Наукові записки Національного заповідника «Замки Тернопілля», матеріали також будуть опубліковані на офіційному сайті НЗ «Замки Тернопілля»  https://www.zamky.te.ua
 
Адреса Оргкомітету:
Контактні особи:
НЗ «Замки Тернопілля»
Вишнівецький палацово-парковий відділ
Поліщук Ольга (097) 909 21 34
Мар’яна Мавдюк (096) 552 57 97
47313, вул. Замкова, 5
Любов Шиян (096) 338 00 57
смт. Вишнівець, Тернопільська обл.
 
 
 
 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:
 
Обсяг матеріалів – до 8 сторінок
 
Вимоги до оформлення тексту:
текстовий редактор – Microsoft Word
шрифт – Times New Roman
розмір шрифту –  12
міжрядковий інтервал – 1
абзацні відступи – 1,25 (автоматично без використання пробілів і табуляції)
вирівнювання – по ширині
розміри всіх полів – 2 см
формат сторінки – А4
формат файлу –  .doc, .docx
 
Статтю оформити наступним чином:
Праворуч – ім’я та прізвище автора, під ним – назва населеного пункту.
Через один рядок, по центру, великими літерами – НАЗВА СТАТТІ.
Під назвою статті через один рядок – анотація (250-300 знаків) та ключові слова (5-7 слів).
 
Посилання на джерела та літературу подавати в квадратних дужках [5, c. 56]. Список використаної літератури оформити під заголовком «ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:» в алфавітному порядку за вимогами ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 
Графічні матеріали (карти, схеми, фотографії, графіки тощо – не більше 6 од.) надсилати окремим файлом у форматі .tiff або .jpeg. Посилання на ілюстрації оформити наступним чином: (рис. 1).
Назви файлів позначати: Рис. 1, Рис. 2,…
Окремим файлом подати підписи до ілюстрацій.
 
Щодо використання символів та скорочень у тексті:
лапки використовувати лише зразку: «»;
у якості тире використовувати символ «–»,  дефісу «-»;
для позначення хронологічних рамок використовувати дефіс без пробілів, наприклад: XII-XVII ст., 1648-1651 pp.;
слова «початок», «середина», «кінець», «чверть» пишемо повністю;
скорочуємо слова: «рік», «року» – р., «роки» – рр., «століття» – ст.
 
Файли назвати за прізвищем автора (наприклад: Шевченко стаття, Шевченко анкета). У темі листа вказати – «Матеріали конференції 20 жовтня».
 
 
 
 
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ:
Мар’яна Мавдюк
смт Вишнівець
 
ВИШНІВЕЦЬКИЙ ПАЛАЦ ЯК ПАМ’ЯТКА НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА «ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЛЯ»
 
Анотація: У статті висвітлюється історія Вишнівецького палацово-паркового ансамблю – пам’ятки архітектури національного значення XІV-XIX ст. Розкривається його історико-культурний потенціал, аналізується сучасний стан та перспективи щодо використання для потреб туристичної та екскурсійної діяльності.
Ключові слова: Вишнівецький палац, архітектурна пам’ятка,  Національний заповідник, Дзеркальна зала, експозиція.
 
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:
1.  Князі Вишневецькі : монографія / І. Тесленко та ін. ; ред. І. Литовченко. Балтія-Друк, 2016. 320 с.
2.  Лукомский В., Лукомский Г. Вишневецкий замок, его история и описание. Старые годы. 1912. № 3. С. 1–43.
3.  Ціборовська-Римарович І. Бібліотека Вишневецького замку та її книжки у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ. Рукописна та книжкова спадщина України. 1998. № 4. С. 193–211.
Share
Повернутися