Наукові конференції

Інформаційне повідомлення про проведення наукової конференції "САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО У МУЗЕЙНИХ ЗБІРКАХ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОМПЛЕКТУВАННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ, АТРИБУЦІЇ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ"

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ НАРОДОЗНАВСТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК «ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЛЯ»
 
 
Інформаційний лист
 
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі наукової конференції
 
«САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО У МУЗЕЙНИХ ЗБІРКАХ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОМПЛЕКТУВАННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ, АТРИБУЦІЇ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ»
12 жовтня 2023 р., м. Збараж
 
Тематичні напрямки конференції:
 
 • Зібрання предметів культового призначення в музейних колекціях та храмах України;
 • Фондові збірки музеїв та заповідників як джерельна база дослідження історії краю та визначних пам’яток сакральної архітектури;
 • Комплектування, атрибуція та каталогізація музейних колекцій;
 • Консерваційно-реставраційна практика та діяльність по збереженню і убезпеченню музейних цінностей в умовах воєнного чи надзвичайного станів;
 • Видатні дослідники та працівники музейної справи, їхня роль у формуванні Національного музейного фонду України;
 • Роль музейних збірок у популяризації української культури та вихованні національної ідентичності;
 • Цифровізація та впровадження сучасних технологій у сферу музейної та пам’яткоохоронної діяльності;
 • Експозиційна робота та музейна комунікація.
   
Для участі в конференції необхідно заповнити електронну форму учасника
 
та надіслати матеріали до 05 жовтня 2023 року
на електронну адресу zternopilla@gmail.com
 
ВАЖЛИВО:
 1. До друку приймаються статті, що не були раніше опубліковані.
 2. Відповідальність за зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо несе автор.
 3. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці конференції.
Після отримання матеріалів Оргкомітет впродовж 2 днів надсилає на адресу автора лист з підтвердженням.
 
До кінця року передбачається видання наукового збірника матеріалів конференції Наукові записки Національного заповідника «Замки Тернопілля», матеріали також будуть опубліковані на офіційному сайті НЗ «Замки Тернопілля»  https://www.zamky.te.ua
 
Адреса Оргкомітету:
Контактні особи:
НЗ «Замки Тернопілля»
Тетяна Думська (096) 855 71 09
47302, вул. Б.Хмельницького, 6
Наталія Адамович (097) 810 83 67
м. Збараж, Тернопільська обл.
Оксана Пришляк (098) 457 23 46
 
 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:
 
Обсяг матеріалів – до 8 сторінок
 
Вимоги до оформлення тексту:
текстовий редактор – Microsoft Word
шрифт – Times New Roman
розмір шрифту –  12
міжрядковий інтервал – 1
абзацні відступи – 1,25 (автоматично без використання пробілів і табуляції)
вирівнювання – по ширині
розміри всіх полів – 2 см
формат сторінки – А4
формат файлу –  .doc, .docx
 
Статтю оформити наступним чином:
Праворуч – ім’я та прізвище автора, під ним – назва населеного пункту. Через один рядок, по центру, великими літерами – НАЗВА СТАТТІ.
Під назвою статті через один рядок – анотація (250-300 знаків) та ключові слова (5-7 слів).
Посилання на джерела та літературу подавати в квадратних дужках [5, c. 56]. Список використаної літератури оформити під заголовком «ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:» в алфавітному порядку за вимогами ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 
Графічні матеріали (карти, схеми, фотографії, графіки тощо – не більше 6 од.) надсилати окремим файлом у форматі .tiff або .jpeg. Посилання на ілюстрації оформити наступним чином: (рис. 1). Назви файлів позначати: Рис. 1, Рис. 2,…Окремим файлом подати підписи до ілюстрацій.
 
Щодо використання символів та скорочень у тексті:
лапки використовувати лише зразку: «»;
у якості тире використовувати символ «–»,  дефісу «-»;
для позначення хронологічних рамок використовувати дефіс без пробілів, наприклад: XII-XVII ст., 1648-1651 pp.;
слова «початок», «середина», «кінець», «чверть» пишемо повністю;
скорочуємо слова: «рік», «року» – р., «роки» – рр., «століття» – ст.
Файли назвати за прізвищем автора (наприклад: Шевченко стаття). У темі листа вказати – «Матеріали конференції 12 жовтня».
 
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ:
Мар’яна Мавдюк
смт. Вишнівець
 
ВИШНІВЕЦЬКИЙ ПАЛАЦ ЯК ПАМ’ЯТКА НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА «ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЛЯ»
 
Анотація: У статті висвітлюється історія Вишнівецького палацово-паркового ансамблю – пам’ятки архітектури національного значення XІV-XIX ст. Розкривається його історико-культурний потенціал, аналізується сучасний стан та перспективи щодо використання для потреб туристичної та екскурсійної діяльності.
Ключові слова: Вишнівецький палац, архітектурна пам’ятка, Національний заповідник, Дзеркальна зала, експозиція.
 
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:
1.Князі Вишневецькі : монографія / І. Тесленко та ін. ; ред. І. Литовченко. Балтія-Друк, 2016. 320 с.
2. Лукомский В., Лукомский Г. Вишневецкий замок, его история и описание. Старые годы. 1912. № 3. С. 1–43.
3. Ціборовська-Римарович І. Бібліотека Вишневецького замку та її книжки у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ. Рукописна та книжкова спадщина України. 1998. № 4. С. 193–211.
Share
Повернутися