Наукові конференції

Інформаційне повідомлення про проведення наукової конференції "Охорона культурної спадщини як невід’ємний елемент сталого розвитку суспільства"

Міністерство культури та інформаційної політики України
Національний заповідник «Замки Тернопілля»
Департамент культури та туризму Тернопільської ОДА
Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
Волинський національний університет ім. Лесі Українки
Київський національний університет ім. Т. Шевченка
Львівський історичний музей
 
 

 
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі наукової конференції:
«Охорона культурної спадщини як невід’ємний елемент
сталого розвитку суспільства»
Приурочено 30-річниці створення
Національного заповідника «Замки Тернопілля»
 
16-17 травня 2024, м. Збараж
 
Тематичні напрямки роботи конференції:
 • Памяткоохоронна та музейна справа в Україні.
 • Тенденції розвитку культурного туризму у світі.
 • Пам’ятки культурної спадщини: нові підходи до інтерпретації та музеєфікації.
 • Впровадження сучасних технологій у сферу музейної, туристичної та пам’яткоохоронної діяльності.
 • Видатні постаті у сфері збереження та вивчення культурної спадщини.
 • Досвід збереження об’єктів культурної спадщини під час війни та збройних конфліктів.
 • Європейський досвід збереження та використання у сфері туризму об’єктів культурної спадщини.
 • Роль територіальних громад в збереженні і управлінні культурною спадщиною та розвитку туризму.
 
Для участі в конференції необхідно заповнити електронну форму учасника
та надіслати доповідь до 10 травня 2024 р.  на електронну адресу: zternopilla@gmail.com
ВАЖЛИВО:
 1. До друку приймаються статті, що не були раніше опубліковані.
 2. Надіслані матеріали будуть перевірені на академічну доброчесність.
 3. Відповідальність за зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо несе автор.
 4. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці конференції.
 
Після отримання матеріалів Оргкомітет надсилає на адресу автора лист з підтвердженням про прийняття матеріалів до друку.
 
 
До кінця року передбачається видання наукового збірника матеріалів конференції Наукові записки Національного заповідника «Замки Тернопілля», матеріали також будуть опубліковані на офіційному сайті НЗ «Замки Тернопілля»  https://www.zamky.te.ua
 
 
Адреса Оргкомітету:
Контактні особи:
НЗ «Замки Тернопілля»
Тетяна Думська (096) 855 71 09
47302, вул. Б.Хмельницького, 6
Ольга Поліщук (097) 909 21 34
м. Збараж, Тернопільська обл.
Галина Кобаса (097) 150 88 98
 
 
 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:
 
Обсяг матеріалів – до 8 сторінок
 
Вимоги до оформлення тексту:
текстовий редактор – Microsoft Word
шрифт – Times New Roman
розмір шрифту –  12
міжрядковий інтервал – 1
абзацні відступи – 1,25 (автоматично без використання пробілів і табуляції)
вирівнювання – по ширині
розміри всіх полів – 2 см
формат сторінки – А4
формат файлу –  .doc, .docx
 
Статтю оформити наступним чином:
Праворуч – ім’я та прізвище автора, під ним – назва населеного пункту.
Через один рядок, по центру, великими літерами – НАЗВА СТАТТІ.
Під назвою статті через один рядок – анотація (250-300 знаків) та ключові слова (5-7 слів).
 
Посилання на джерела та літературу подавати в квадратних дужках [5, c. 56]. Список використаної літератури оформити під заголовком «ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:» в алфавітному порядку за вимогами державних стандартів.
 
Графічні матеріали (карти, схеми, фотографії, графіки тощо – не більше 6 од.) надсилати окремим файлом у форматі .tiff або .jpeg. Посилання на ілюстрації оформити наступним чином: (рис. 1).
Назви файлів позначати: Рис. 1, Рис. 2,…
Окремим файлом подати підписи до ілюстрацій.
 
Щодо використання символів та скорочень у тексті:
лапки використовувати лише зразку: «»;
у якості тире використовувати символ «–»,  дефісу «-»;
для позначення хронологічних рамок використовувати дефіс без пробілів, наприклад: XII-XVII ст., 1648-1651 pp.;
слова «початок», «середина», «кінець», «чверть» пишемо повністю;
скорочуємо слова: «рік», «року» – р., «роки» – рр., «століття» – ст.
 
Файли назвати за прізвищем автора (наприклад: Поліщук стаття). У темі листа вказати – «Матеріали конференції 16-17 травня».
 
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ:
Ольга Поліщук
м. Збараж
 
ПОРТРЕТИ ЖИВОПИСНОЇ КОЛЕКЦІЇ «ФУНДАЦІЇ ІМ. І. САДОВСЬКОГО» З ЛЬВІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ В ЕКСПОЗИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА «ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЛЯ»
 
Анотація: У статті висвітлено історію живописної колекції «Фундації ім. Ієроніма Садовського» з палаців міста Чорткова Тернопільської області, які знаходяться на зберіганні у Львівському історичному музеї, та полотен з колекції використаних в експозиційній діяльності сучасних музеїв і заповідників.
Ключові слова: Національний заповідник «Замки Тернопілля», Чортківський замок, живописна колекція, «Фундація ім. І. Садовського», Львівський історичний музей.
 
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:
 1. Токарська В. Вивчення живописної колекції «Фундація ім. І. Садовського» у збірці Львівської Національної галереї мистецтв ім. Б. Г. Возницького. Наукові записки Національного заповідника «Замки Тернопілля». 2021. № 11. С. 480–488.
 2. Федоришин П. Таємниці скарбів Садовських. Сторінками історії Чорткова (1772-1918 рр.). 2-ге вид. Тернопіль. Підручники і посібники : Підруч. і посіб., 2021. 1088 с.
 3. Akt fundacyi. 1894. Archiwum Sióstr Miłosierdzia Prowincji Krakowskiej w Krakowie. Akta Domów 95. Тeczka I. 17 к.
 4. Науковий архів Національного заповідника «Замки Тернопілля», м. Збараж. Положення про Національний заповідник «Замки Тернопілля», (нова редакція) від 26.05. 2020, 19 арк.
Share
Повернутися