Наукові конференції

Інформаційне повідомлення про проведення наукової конференції "Охорона культурної спадщини як невід’ємний елемент розвитку туризму на Тернопільщині"

Міністерство культури та інформаційної політики України
Національний заповідник «Замки Тернопілля»
Департамент культури та туризму Тернопільської ОДА
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
 

 
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі наукової конференції:
«Охорона культурної спадщини
як невід’ємний елемент розвитку туризму на Тернопільщині»
 
31 травня 2023 р., м. Збараж
 
Тематичні напрямки роботи конференції:
 
 • Сучасний стан та тенденції розвитку індустрії туризму в Україні.
 • Проблеми збереження культурної спадщини Тернопільщини.
 • Впровадження сучасних технологій у сферу музейної, туристичної та пам’яткоохоронної діяльності.
 • Європейський досвід збереження та використання у сфері туризму об’єктів історико-культурної спадщини.
 • Роль територіальних громад у розвитку туризму.
Для участі в конференції необхідно заповнити електронну форму учасника
та надіслати доповідь до 26 травня 2023 р. 
 
 
ВАЖЛИВО:
 1. До друку приймаються статті, що не були раніше опубліковані.
 2. Відповідальність за зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо несе автор.
 3. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці конференції.
 
Після отримання матеріалів Оргкомітет впродовж 2 днів надсилає на адресу автора лист з підтвердженням.
 
 
До кінця року передбачається видання наукового збірника матеріалів конференції Наукові записки Національного заповідника «Замки Тернопілля», матеріали також будуть опубліковані на офіційному сайті НЗ «Замки Тернопілля»  https://www.zamky.te.ua
 
 
Адреса Оргкомітету:
Контактні особи:
НЗ «Замки Тернопілля»
Тетяна Думська (096) 855 71 09
47302, вул. Б.Хмельницького, 6
Ольга Станкевич (096) 842 77 71
м. Збараж, Тернопільська обл.
Ігор Кобаса (096) 552 34 19
 
 
 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:
 
Обсяг матеріалів – до 8 сторінок
 
Вимоги до оформлення тексту:
текстовий редактор – Microsoft Word
шрифт – Times New Roman
розмір шрифту –  12
міжрядковий інтервал – 1
абзацні відступи – 1,25 (автоматично без використання пробілів і табуляції)
вирівнювання – по ширині
розміри всіх полів – 2 см
формат сторінки – А4
формат файлу –  .doc, .docx
 
Статтю оформити наступним чином:
Праворуч – ім’я та прізвище автора, під ним – назва населеного пункту.
Через один рядок, по центру, великими літерами – НАЗВА СТАТТІ.
Під назвою статті через один рядок – анотація (250-300 знаків) та ключові слова (5-7 слів).
 
Посилання на джерела та літературу подавати в квадратних дужках [5, c. 56].
Список використаної літератури оформити під заголовком «ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:» в алфавітному порядку за вимогами ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 
Графічні матеріали (карти, схеми, фотографії, графіки тощо – не більше 6 од.) надсилати окремим файлом у форматі .tiff або .jpeg. Посилання на ілюстрації оформити наступним чином: (рис. 1).
Назви файлів позначати: Рис. 1, Рис. 2,…
Окремим файлом подати підписи до ілюстрацій.
 
Щодо використання символів та скорочень у тексті:
лапки використовувати лише зразку: «»;
у якості тире використовувати символ «–»,  дефісу «-»;
для позначення хронологічних рамок використовувати дефіс без пробілів, наприклад: XII-XVII ст.1648-1651 pp.;
слова «початок», «середина», «кінець», «чверть» пишемо повністю;
скорочуємо слова: «рік», «року» – р., «роки» – рр., «століття» – ст.
 
Файли назвати за прізвищем автора (наприклад: Шевченко стаття). У темі листа вказати – «Матеріали конференції 31 травня».
 
 
 
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ:
Мар’яна Мавдюк
смт. Вишнівець
 
ВИШНІВЕЦЬКИЙ ПАЛАЦ ЯК ПАМ’ЯТКА НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА «ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЛЯ»
 
Анотація: У статті висвітлюється історія Вишнівецького палацово-паркового ансамблю – пам’ятки архітектури національного значення XІV-XIX ст. Розкривається його історико-культурний потенціал, аналізується сучасний стан та перспективи щодо використання для потреб туристичної та екскурсійної діяльності.
Ключові слова: Вишнівецький палац, архітектурна пам’ятка,  Національний заповідник, Дзеркальна зала, експозиція.
 
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:
 1. Князі Вишневецькі : монографія / І. Тесленко та ін. ; ред. І. Литовченко. Балтія-Друк, 2016. 320 с.
 2. Лукомский В., Лукомский Г. Вишневецкий замок, его история и описание. Старые годы. 1912. № 3. С. 1–43.
 3. Ціборовська-Римарович І. Бібліотека Вишневецького замку та її книжки у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ. Рукописна та книжкова спадщина України. 1998. № 4. С. 193–211.
 
Share
Повернутися