Наукові конференції

Інформаційне повідомлення про проведення круглого столу "Архіви і замки. Дослідницький аспект"

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК «ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЛЯ»
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 

 
Інформаційний лист
 
Шановні колеги!
 
Запрошуємо Вас взяти участь
у роботі круглого столу на тему:
 
«Архіви і замки. Дослідницький аспект.»
З нагоди Міжнародного дня архівів
 
9 червня 2023 р. Збаразький замок
Формат роботи: змішаний
 
Напрямки роботи круглого столу:
 
  • Архів як середовище соціальної комунікації.
  • Дослідження культурної спадщини на основі архівних матеріалів України та Європи.
  • Збереження архівних фондів під час російської агресії.
  • Цифрова трансформація архівів.
  • Виставкова та науково-публікаційна діяльність архівів, бібліотек, музеїв.
 
Для участі у читаннях необхідно заповнити електронну форму учасника https://forms.gle/6Vb2Giuwe499F9jp8
Доповіді приймаються до 1 червня 2023 р. 
 
ВАЖЛИВО: 
  1. До друку приймаються статті, що не були раніше опубліковані.
  2. Відповідальність за зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо несе автор.
  3. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці конференції.
Після отримання матеріалів Оргкомітет впродовж 2 днів надсилає на адресу автора лист з підтвердженням. Матеріали будуть опубліковані на офіційному сайті НЗ «Замки Тернопілля» https://www.zamky.te.ua
 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:
Обсяг матеріалів – до 5 сторінок (в тому числі ілюстрації)
Вимоги до оформлення тексту:
текстовий редактор – MicrosoftWord
шрифт – Times New Roman
розмір шрифту – 12
міжрядковий інтервал – 1
абзацні відступи – 1,25 (автоматично без використання пробілів і табуляції)
вирівнювання – по ширині
розміри всіх полів – 2 см
формат сторінки – А4
формат файлу – .doc, .docx
 
Статтю оформити наступним чином:
Праворуч – ім’я та прізвище автора, під ним – назва населеного пункту.
Через один рядок, по центру, великими літерами – НАЗВА СТАТТІ.
Список використаної літератури оформити під заголовком «ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:» в алфавітному порядку за вимогами ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
Посилання на джерела та літературу подавати у квадратних дужках (наприклад [1, с. 12]).
Графічні матеріали (карти, схеми, фотографії, графіки тощо – не більше 6 од.) надсилати окремим файлом у форматі .tiff або .jpeg. Посилання на ілюстрації оформити наступним чином: (рис. 1).
Назви файлів позначати: Рис. 1, Рис. 2,…
Окремим файлом подати підписи до ілюстрацій. 
Файли назвати за прізвищем автора (наприклад: Шевченко стаття, Шевченко анкета). У темі листа вказати – «Матеріали круглого столу 9 червня 2023».
 
Адреса Оргкомітету:
Національний заповідник «Замки Тернопілля»
47302, вул. Б. Хмельницького, 6
м. Збараж, Тернопільська обл.
 
Контактні особи:
(097) 9092134 Ольга ПОЛІЩУК
(068) 6744859 Наталія ГАНУСЕВИЧ
Share
Повернутися