Матеріали до виставки "Архівні документи"

Справа по рапорту Кременецького Повітового Стряпчого, 1843 р.

Справа по рапорту Кременецького Повітового Стряпчого, 1843 р.
Центральний державний історичний архів України у м. Києві. Ф.250. Спр. 781.
Документ складається з чотирьох рукописних аркушів, написаних російською мовою.
Дело по рапорту Кременецкого Уездного Стряпчого о допускаемой заседателем Уездного Суда Синегуловым медлительности  в описании имения Графа Карла Мнишека  для подвержения администрации за долги  Санкт-Петербургскому Опекунскому Совету и Кременецкому Уездному Казначейству  в сумне 80 568 р 3 к серебром.
Документ включає перелік заборгованості власника вишневецького маєтку Кароля Філіпа Мнішека  (17 – 1846 ) по різним статтям та штрафні санкції за прострочені платіжки.
Документ важливий для з’ясування історії вишневецького маєтку після входження волинських земель до складу Російської імперії.
Share
Повернутися