Про нас

Вітаємо Вас на сайті Національного заповідника «Замки Тернопілля»!

Державний історико-архітектурний заповідник у місті Збаражі створений 8 лютого 1994 року. Базою заповідника став архітектурний комплекс Збаразького замку XVII століття, церква Преображення Господнього 1600 року, ансамбль споруд монастиря ордену отців Бернардинів, які є пам’ятками архітектури національного значення, та інші пам’ятки міста і району.

Державний заповідник за час свого існування налогодив наукову, збиральницьку, виставкову та екскурсійну роботи. Проводяться конференції, фестивалі, налагоджено плідну співпрацю з науковими установами України та зарубіжжя.

У 1999 році до складу Заповідника ввійшов Вишневецький архітектурно-ландшафтний комплекс – пам’ятка архітектури національного значення XIV-XIX століть.

У 2002 році утворено філію Заповідника у місті Скалаті Підволочиського району, центральним об’єктом якої став Cкалатський замок XVII століття.

15 січня 2005 року Заповіднику надано статус Національного і перейменовано у Національний заповідник «Замки Тернопілля».

У НЗ «Замки Тернопілля» працюють науково-методична та реставраційні ради, фондова і закупівельна комісії, реставраційна майстерня, діє наукова бібліотека, виходить газета «Вісник Історії Краю» (ВІК).

У основному замку Національного заповідника – збаразькому, відкрито більше 35 виставкових залів, в яких міститься ряд стаціонарних експозицій (археологія, етнографія, ремесла краю, зброя, твори сакрального мистецтва, нумізматика, органний зал), а також ряд виставок художніх творів митців України (картини, скульптури, вишивка).

Кількість відвідувачів Заповідника з кожним роком зростає, і саме для наших гостей у замку діє вишуканий ресторан «Легенда», а у призамковому парку примістився затишний готельний комплекс «Гетьман».

У 2008 році до складу Національного заповідника ввійшли ще сім замків, це: замок у місті Теребовля, замок в смт. Микулинці, замки в с. Язловець, с. Підзамочок та смт. Золотий Потік, фортеці у смт. Скалі Подільській та с. Кривче.

У 2010 році, до складу Заповідника увійшов одинадцятий замок – у місті Чортків.

Сьогодні можна з впевненістю сказати, що Національний заповідник «Замки Тернопілля» є визнаним лідером туристичної галузі Тернопілля, і утримує достойне місце серед аналогічних закладів України!

Будемо раді Вас бачити серед наших гостей!

 Згідно наказу генерального директора Національного заповідника «Замки Тернопілля» від 6 березня 2019 р. «Про встановлення цін», зміниться вартість окремих послуг із 15 березня 2019 р., а саме:

Замок в м. Збараж:

Вхідна плата для дорослого населення – 80,00 грн.;

Вхідна плата для студентів  та для дітей шкільного віку– 30,00 грн.;

Для проведення екскурсій для індивідуальних відвідувачів до 10 осіб – 150,00 грн.;

Для проведення екскурсій для індивідуальних відвідувачів до 20 осіб – 200,00 грн.; 

Для проведення екскурсій для туристичної групи більше 20 осіб – 300,00 грн.;

Фотографування відвідувачами на території Замку - 70 грн. та в експозиційних залах – 100,00 грн.;

Відео зйомка –  1 год. - 500 грн.; відеоролики та кліпи - 1000 грн.

Фотографування весільної церемонії – 500,00 грн.;

Стрільба з лука – 5,00 грн.;

Стрільба з арбалета – 6,00 грн.

Вишневецький палацово-парковий комплекс, у томі числі Дзеркальна зала:

Вхідна плата для дорослого населення – 80,00 грн.;

Вхідна плата для студентів та для дітей шкільного віку – 30,00 грн.;

Для проведення екскурсій для індивідуальних відвідувачів до 10-ти осіб – 150,00 грн.;

Для проведення екскурсій для індивідуальних відвідувачів до 20-ти осіб – 200,00 грн.; 

Для проведення екскурсій для туристичної групи більше 20-ти осіб – 300,00 грн.;

Фотографування відвідувачами на території Замку - 70 грн. та в експозиційних залах – 100 грн.;

Відео зйомка – 1 год. - 500 грн.; відеоролики та кліпи - 1000 грн.

Фотографування весільної церемонії – 500,00 грн.;

Стрільба з лука – 5,00 грн.

Замок в м. Теребовля.

Вхідна плата для дорослого населення – 20,00 грн.;

Вхідна плата для дітей та студентів – 10,00 грн.;

Для проведення екскурсій для індивідуальних відвідувачів до 10-ти осіб – 100,00 грн.;

Для проведення екскурсій для індивідуальних відвідувачів до 20-ти осіб – 150,00 грн.;

Для проведення екскурсій для туристичних груп більше 20-ти осіб – 200,00 грн.; 

 Замок в м. Скалат.

Вхідна плата для дорослого населення – 30,00 грн.;

Вхідна плата для дітей та студентів – 15,00 грн.;

Для проведення екскурсій для індивідуальних відвідувачів до 10-ти осіб – 100,00 грн.;

Для проведення екскурсій для індивідуальних відвідувачів до 20-ти осіб – 150,00 грн.; 

Для проведення екскурсій для для туристичної групи більше 20-ти осіб – 200,00 грн.; 

Фотографування на території Замку та в експозиційних залах - 70 грн.

Фотографування весільної церемонії - 500 грн.

 

Згідно наказу генерального директора Національного заповідника «Замки Тернопілля» від 5 червня 2020 р. «Про встановлення ціни», з метою популяризації пам’яток культурної спадщини національного значення на час поступового виходу з карантину та до закінчення карантинних обмежень встановлено з 06 червня 2020 року ціни для відвідування туристами території подвір’я без відвідування експозиційних залів у замку м. Збараж та палацово-паркового комплексу смт. Вишнівець, а саме:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готель «Гетьман».

Проживання у двомісному номері – 300,00 грн.;

Проживання у чотиримісному номері – 210,00 грн.;

Проживання у номері «Люкс» - 960,00 грн.

 

 Для туристичних фірм, з якими укладено договори на екскурсійне обслуговування, встановлено слідуючі знижки на відвідування (вхідну плату):

- для дорослого населення:

Замок в м. Збараж та Вишневецький палац - 75.00 грн.;

Замок в м. Скалат - 28.00 грн.;

Замок в м. Теребовля - 18.00 грн.

- для дітей шкільного віку та студентів:

Замок в м. Збараж та Вишневецький палац - 28.00 грн.;

Замок в м. Скалат - 14.00 грн.;

Замок в м. Теребовля - 9.00 грн. 

 

УВАГА! Шановні гості та відвідувачі Збаразького замку!

Для попереднього замовлення екскурсій по Збаразькому замку ПРОСИМО звертатись за телефоном (098) 83-00-684.

Для туристичних груп, які відвідують Збаразький замок, пропонуємо замовляти смачні обіди та фуршети за доступними цінами у кафе-барі "Легенда" за номерами телефонів:

068-346-77-77 Віктор Миколайович;
097-795-12-62 Наталія Петрівна;
096-842-77-71 Ольга Ярославівна.

 

ПРАЦЮЄМО:

У період з 1 травня до 1 жовтня замок відчинений для огляду з 900 до 2000 год., а з  1 жовтня до 1 травня – з 900 до 1800 год. Збаразький замок працює без вихідних та без обідньої перерви.

 Довідкова інформація за тел:

(03550) 2-42-47 - приймальня дирекції
(03550) 2-34-49 - Збаразький замок
(03550) 2-17-52 - ресторан "Легенда"
(03550) 2-46-36; +38(097)606-23-13 - готель "Гетьман"

(098) 83-00-684 - замовлення екскурсій 

E-mail zapovidnik_zbarazh@ukr.net 

 

Welcome to the site of the National Reserve «Zamky Ternopilla»!

The State Historical and Architectural Reserve in Zbarazh was established on February 8, 1994. The base of the Reserve was the architectural complex of the 17th-century Zbarazh Castle, the Church of the Transfiguration of the 1600, an ensemble of the Bernardine  Monastery, which are monuments of architecture of national importance, and several other monuments of the city and the district.

During its existence, the State Reserve organized scientific, collection, exhibition and excursion works. The reserve holds conferences, festivals and it was established fruitful cooperation with scientific institutions of Lviv, Kyiv, Ternopil, St. Petersburg (Russia), Wroclaw, Warsaw (Poland), and several other cities.

In 1999, the Reserve included the Vyshnevets architectural and landscape complex - a monument of architecture of national importance of the 14th-19th centuries.

In 2002, a branch of the Reserve was established in the Skalat town of the Pidvolochysk district, the central object of which was the Skalat Castle of the 17th century.

On January 15, 2005, the Reserve was granted the status of National and renamed the National Reserve "Zamky Ternopilla".

Scientific-methodological and restoration councils, stock and purchasing commissions, a restoration workshop, a scientific library, and the newspaper “Visnyk Istorii Kraiu” (VIK) work in the NR “Zamky Ternopilla”.

In the main castle of the National Reserve – Zbarazh Castle there are more than 35 exhibition halls were opened, which contain many stationary exhibitions (archeology, ethnography, handicrafts of the region, weapons, works of sacred art, numismatics, organ hall), as well as some exhibitions of the art of Ukrainian artists (pictures, sculptures, embroidery).

The number of visitors to the Reserve is increasing every year, and for our guests in the Castle operates a refined restaurant "Legend", and in the castle park housed a cozy hotel complex "Hetman".

In 2010, the eleventh castle from the Chortkiv town has joined to the Reserve.

Today it is safe to say that the National Reserve "Zamky Ternopilla" is a recognized leader of the tourism industry of Ternopil, and holds a worthy place among similar establishments of Ukraine!

We will be glad to see you among our guests!

According to the order of the General Director of the National Reserve "Zamky Ternopilla" of March 6, 2019 "On pricing", the cost of individual services will change from March 15, 2019, namely:

Zbarazh Castle:

Admission for adults - 80,00 UAH;

Admission for students and children of school age - UAH 30.00;

Excursions for individual visitors up to 10 persons - 150,00 UAH;

Excursions for individual visitors up to 20 people - 200,00 UAH;

Excursions for tourist group more than 20 persons - 300,00 UAH;

Photographing by visitors in the Castle - 70 UAH. and in the exhibition halls - 100.00 UAH;

Video recording - 1 hour. - 500 UAH.;      videos and shooting clips – 1000 UAH.;

Photographing of the wedding ceremony - 500,00 UAH;

Archery - 5,00 UAH;

Crossbow shooting - 6,00 UAH.

Vyshnevets Palace and Park Complex, including the Mirror Hall:

Admission for adults - 80,00 UAH;

Admission for students and children of school age - UAH 30.00;

Excursions for individual visitors up to 10 persons - 150,00 UAH;

Excursions for individual visitors up to 20 people - 200,00 UAH;

Excursions for tourist group more than 20 persons - 300,00 UAH;

Photographing by visitors in the Castle - 70 UAH. and in the exhibition halls - 100.00 UAH;

Video recording - 1 hour. - 500 UAH.; videos and shooting clips – 1000 UAH.;

Photographing of the wedding ceremony - 500,00 UAH;

Archery - 5,00 UAH;

Castle in Terebovlya.

Admission for adults - 20,00 UAH;

Admission for children and students - 10,00 UAH;

Excursions for individual visitors up to 10 people - 100.00 UAH;

Excursions for individual visitors up to 20 people - 150,00 UAH;

Excursions for tourist groups more than 20 persons - 200,00 UAH;

Castle in Skalat.

Admission for adults - 30,00 UAH;

Admission for children and students - 15,00 UAH;

Excursions for individual visitors up to 10 people - 100.00 UAH;

Excursions for individual visitors up to 20 people - 150,00 UAH;

Excursions for tourist groups more than 20 persons - 200,00 UAH;

Photographing the wedding ceremony - 500 UAH.

“Hetman” Hotel.

Accommodation in double room - 300,00 UAH;

Accommodation in a quadruple room - 210,00 UAH;

Accommodation in the Suite room - 960,00 UAH.

 

For travel companies that have signed excursion services, the following discounts are set for the visit (entrance fee):

- for adults:

Castle in Zbarazh and Vyshnevets Palace - 75.00 UAH;

Castle in Skalat – 28.00 UAH;

Castle in Terebovlya - 18.00 UAH.

- for school children and students:

Castle in Zbarazh and Vyshnevets Palace - 28.00 UAH;

Castle in Skalat - 14.00 UAH;

Castle in Terebovlya - 9.00 UAH.

ATTENTION! Dear guests and visitors of Zbarazh Castle!

To pre-order excursions to Zbarazh Castle, PLEASE contact (098) 83-00-684.

Working hours:

From May 1 to October 1, the castle is open for inspection from 9 p.m. to 8 p.m., and from October 1 to May 1, from 9 p.m to 6 p.m. Zbarazh Castle works on weekends and without lunch break.

 

Reference information by phones:

 

(03550) 2-42-47 -Director Reception

(03550) 2-34-49 - Zbarazh Castle

(03550) 2-17-52 - restaurant "Legend"

(03550) 2-46-36; +38 (097) 606-23-13 - Hetman Hotel

 

(098) 83-00-684 -  excursions order

 

Email zapovidnik_zbarazh@ukr.net