Участь у проектах

«Pamięć bez granic»

Narodowy rezerwat «Zamki Ternopola» od stycznia 2012 roku rozpoczął robotę nad nowym międzynarodowym projektem pod symboliczną nazwą: «Pamięć bez granic» 

Na danym etapie projekt ogarnia stosunkowo niewielki terytorium z centrum w Wiśniowcu (Zbarażski powiat, Tarnopolskiego obwodu. Ukraina). Głównym faktorem, że pobudził nas do tego działania stanęła znaczna ilość ludzi, które co roku przyjeżdżają do Wiśniowca w poszukiwaniach informacji o przeszłości swoich rodzin. Dzisiaj Narodowy rezerwat dysponuje dostatecznymi zasobami dla tego żeby pomóc takim ludziom. Naukowi pracownicy rezerwatu mają znaczne doświadczenie roboty z archiwami i naukowymi instytucjami Ukrainy i zagranicy, oprócz tego mamy możliwość wyjazdu bezpośrednio na terytorium byłego miejsca zamieszkiwania rodziny, badania zapisów cerkiewnych czy przesłuchania starszego pokolenia mieszkańców – ludzi, które jeszcze mogą coś pamiętać. Oprócz tego w zależności od wyników roboty na bazie rezerwatu będą odbywać się spotkania dla uczestników projektu. 

Uczestnikiem projektu może zostać każdy czyja przeszłość, czy przeszłość jego rodziny jest związaną z południową częścią historycznego Wołynia w okolicach Wiśniowca. Stało się tak, że wielu mieszkańców tych ziem różnych narodowości i w różny czas zostały zmuszone zostawić tę ziemię. W zdecydowanej większości wypadków ich dola, jak i dola miasta była dosyć tragiczną. Wiele z nich żyją z marzeniem zobaczyć miejsce, gdzie urodziły się czy przeprowadziły dziecięce lata. Oprócz tego zapraszamy do uczestnictwa również i ich potomków – ludzi, którym wiadomo o tych ziemiach tylko z opowiadań rodziców czy dziadków, i którzy nie jest obojętny do przeszłości swojej rodziny. Znamy że takich ludzi dziś bardzo dużo po całym świecie. Być może ktoś z naszą pomocą znajdzie tu swoją rodzinę, z którą z różnych przyczyn stracił związek, ktoś otworzy dla siebie niewiadome strony z życia swoich przodków, a ktoś prosto zechce przyjechać i zobaczyć miejsce, o którym nie raz wspominał. Zapraszamy wszystkich kogo zainteresował dany projekt zostać jego uczestnikami, bez względu na narodowość czy miejsce pobytu. Dla tego trzeba nadesłać list z krótką biografią, a także maksimum informacji o przeszłości Waszej rodziny, związaną z terytorium działania projektu (można dodać dokumenty, foto i in.) Listy trzeba nadsyłać w języku ukrainskim, angielskim, polskim czy rosyjskim pod E-mail kybaljuk@yandex.ua. Pod ten ż adres trzeba pisać jeśli będą jakieś pytania. 

Dana robota nie ma na celu otrzymanie dochodu i spełnia się zadarmo. 

Share
Повернутися