Наукові співробітники

Крохмальна Тетяна Іванівна

Крохмальна Тетяна Іванівна – молодший науковий співробітник відділу обслуговування туристів та масово-освітньої роботи.

У 2001 році закінчила історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. У Національному заповіднику «Замки Тернопілля» працює з серпня 1999 року на посаді екскурсовода.

З 2007 року обіймала посади молодшого наукового співробітника фондового відділу, з 2013 року –  науково-дослідницьокого відділу, з 2019 року – відділу обслуговування туристів та масово-освітньої роботи.

Працювала над наукової темою: «Дослідження історичного минулого села Колодно Збаразького району Тернопільської області».

Працює над науковою темою «Замок XIV-XVII ст. у  м. Теребовлі – історія реставрації та пристосування».

Є автором ряду наукових статей. Бере участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Телефон: +380677206918

E-mail: kroxmalna-@ukr.net 

 

TETIANA KROKHMALNA

Tatiana Krokhmalna - Junior Researcher of the Department of Tourist Services and Public Education Work.

In 2001 she graduated from the Faculty of History of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Since August 1999 she worked at the National Reserve “Zamky Ternopilla” as a tour guide.

Since 2007, she was the Junior Research of the Funds of the National Reserve "Zamky Ternopilla", since 2013 – the Junior Reserch of the Research Department, since 2019 - Junior Researcher of the Department of Tourist Services and Public Education Work.

She worked on a scientific topic: "Research of the historical past of village Kolodno, Zbarazh district, Ternopil region".

Works on the scientific theme "Castle 14th -17th centuries in Terebovlya - history of restoration and adaptation ».

She is the author of several scientific articles. Participates in international and national conferences.

Phone number: +380677206918

E-mail: kroxmalna-@ukr.net 

 

Share
Повернутися